Psalms 29

KOMAIL lapalap akan, wa don leowa, wa don Ieowra wau o manaman!
Wa don leowa wau en mar a, poni leowa ni omail kapwat jaraui!
Kapiti en leowa mi pon pil akan; Kot en linan kin wiada nanjapwe, iei leowa en pil kalaimun akan.
Kapiti en leowa me manaman, kapiti en leowa me linan.
Kapiti en leowa kin katip pajan jeder akan; leowa kin kotin katip pajan jeder akan en Lipanon.
A kin kotin kalukaluj irail dueta kau pul amen, Lipanon o Jirion dueta kau pul ol amen.
Kapiti en leowa kin lujwei dueta umpul en kijiniai.
Kapiti en leowa kin kamokidada jap tan; leowa kotin kamokidada jap tan en Kadej.
Kapiti en leowa kin kamokidada tia kan o kakilejauiada nana kan, o nan tanpaj a im en kaudok karoj kin kapina i.
10 Ieowa kotikot pon pil akan o Ieowa pan Nanmarki kokolata.
11 Ieowa pan kamanada japwilim a aramaj akan; Ieowa pan kotin kamaui japwilim a aramaj akan ki popol.
Copyright information for `PON