Psalms 35

MAING, kom kotin pei on ir, me kin pei on ia; o kotin palian on ir, me kin u on ia.
Re kotin ale pere o tatan mauin ap kotida, pwen jauaja ia.
NGapekida katieu jauaja ia on ai imwintiti kan. Kotin majan donnen i: NGai jauaj pam!
Me men kame ia la, en namenokala o kankaururala; o me men wia jued on ia, en pure wei o jarodi.
Ren wiala dueta dip en kijin war akan mon kijinian, o tounlan en Ieowa jikin irail wei.
Al arail en rotorotala o kitentel la, o tounlan en Ieowa on kotin pakipaki irail.
Pwe re injenjara ia, pwen kame ia la, ap jota karepa, o re wia por on ia, a jota karepa.
A en jejeinlek lodi on kalokolok; o injar me a wiadar, pein i en lodi on; o mela on lel on i waja o.
Anen i en perenki Ieowa o polauleki a kotin jauaja ia.
10 Kokon ai kan karoj pan inda: Main, ij me rajon komui? Pwe kom kotin jauaja me luet o on me a jota itar on, o kom kotin jauaja me luet o jamama on me lolap akan.
11 Jaunkadede likam kai u on ia, kalelapok re i, me i jota aja due.
12 Re kin depukki me mau me jued, pwen kainjenjuede kin ia.
13 Anai, ni ar jomau, i puri on nan tuk en likau, o kaloke peinnai ni ai kaijejol, o kapakap jan monion i.
14 NGai wiai on ir dueta on kompoke pa i o udan ri ai;nai injenjued dueta amen, me kin loleitki in a.
15 A irail peren kida ai jikilikel o pokon pena. Men lalaue pokon penan ia o jon en aramaj, me i jaja, kin lalaue ia anjau karoj.
16 Reni tete on ia, irail, me kin janjalmau o lalaue pweki kijin mana.
17 Main, arai da, me kom pan kotin majani mepukat? Dorelanen i jan arail me jued, o maur ta ieu ian laien pulepul akan.
18 I pan kapina komui nan momodijou laud, o nan pun en aramaj toto i pan danke komui.
19 Der mueid on ai imwintiti nin jokarepa, ren peren kin ia, o me kin kailon kin ia nin jokarepa, ren der lalaue ia ki maj arail.
20 Pwe ar lokaia jota kin kareda popol, o re kin madamadaua, en dipi on me lelapok kan nan jap o.
21 O re jar pajan au arail on ia indada: Io io, pein kit kilaner.
22 Main, kom kotin mani mepukat, kom der kotin nenenla, Main, kom der doo jan ia!
23 Kotin opala waja o kipada, pwen kapun ia la o ai dodok, ai Kot o ai Kaun.
24 Main, ai Kot, kotin kapun ia la duen omui pun, pwe ren der peren kin ia.
25 Der mueid on, ren inda nan monion arail: Io, io, i me je men! Der mueid on, ren inda: Kitail katalalar i.
26 Irail karoj, me peren kida ai apwal akan, en namenokala o kankaurura la, ir me poponmajo on ia, en likau kida namenok o kankaurur.
27 Irail me kin peren kida ai pun ennijinij o pereperen, o ren inda anjau karoj: Meid kapina on Ieowa, me kin perenki jauaja japwilim a ladu o,
28 O lo i en kapakaparok duen omui pun, o kapina komui ran karoj.
Copyright information for `PON