Psalms 36

IET me i men inda jan lol en monion i duen tiak en me japun o: Jota lan Kot mi mon maj a.
A kin kotaue o linkapin, pwen pein i dadaurata a dodok jued, ap tataki me tei kan.
A lokaia karoj me jued o likam; a pil jota kin duki on padak, pwen wiada me mau.
A kin madamadaua pon a loj. A kin weweid nani al me jota mau o jota kin juedeki me japun.
Main, omui kalanan me ideda won lan, o omui melel pil lel on tapok kan.
Omui pun rajon nana en Kot akan, o omui kadeik kan me rajon iluk ileile kalank; Main, komui me kotin dorela aramaj o man akan.
Meid kajampwal omui kalanan Main Kot, pwe aramaj akan kin diar wajan kamaio pan mot en lim omui!
Re pan jaliel kila dipijou toto nan tanpaj omui, o kom kotin kanim pil kin irail peren laud rajon pilap pot.
Pwe parer on maur mi re omui, o ni omui marain, je kin kilan marain.
10 Kom kotin dadaurata omui kalanan on mo aja komui, o omui pun on me melel jan ni monion arail.
11 Kom der mueid on, i en tiatidi pan me aklapalap akan, o pa en me japun kan ender kapup ia di.
12 A mejued akan en pupedi waja o, pwen ren lokidokila o jolar memaureda.
Copyright information for `PON