Psalms 47

KOMAIL kainok karoj lopolop o kapina Kot kinil kaperen!
Pwe leowa me lapalap kaualap, a meid kalank; i Nanmarki lapalap nin jap akan karoj.
A kotin kaloedi on kitail wei kan o aramaj akan pan na atail.
A kotin piladan kitail atail jojo, linan en Iakop, me a kotin pok on.
Kot kotidanijinij, o leowa kinil en koronete kelail.
Kauli on Kot pjalm ko! Kaulki pjalm ko! Kauli on atail Nanmarki! Kakaul!
Pwe Kot Nanmarki nan jap karoj; komail kaul ki pjalm ni lolekon.
Kot Nanmarki en men liki kan; Kot kotikot pon mol a jaraui.
Jaupeidi en wei kan pokon pena wiala wein Kot en Apraam; pwe pere en mauin nin jappa me japwilim en Kot. A kotin lapalap melel.
Copyright information for `PON