Psalms 98

KAKAULEKI on Ieowa kaul kap pot; pwe a kotin wiadar dodok kapuriamui. A kotin kaloe kidi lim a pali maun o lim a jaraui.
Ieowa kotin kajaledar a kamaur, o mon maj en kainok kan a koti kajanjaledar a pun.
A kotin kolekol on men Ijrael a kalanan o melel; imwin jap karoj kin kilan pai en atail Kot.
Jap karoj ennijinij on Ieowa! Popol o kauleki pjalm!
Kauleki on Ieowa pjalm ianaki laute, wiada laute o kaul!
Ian trompete onil en koronete, komailnijinij on Nanmarki Ieowa!
Madau ennirinirjok o audepa, jappa o tou akan.
Pilap akan en lopolopeki pa arail; o nana kan en pereperenki.
Ieowa, ni a kotidon kadeikada jappa. A pan kotin kadeikada jappa nin tiak pun o kainok kan nin tiak inen.
Copyright information for `PON