Psalms 99

IEOWA ta kotin kakaunda, kainok kan kin rerer; a kotikot nan pun en Kerup akan, jappa kin mokimokid.
Ieowa me lapalap nan jion, o lapalap melel jan wei kan karoj.
Ren kapina mar omui, me lapalap o kalom, i me jaraui.
O manaman en Nanmarki me kin pok on me pun. Kom kotin katenedier tiak pun. Komui me kotin wiadar me pun o inen nan kadaudok en Iakop.
Kapina Ieowa atail Kot o poridier on ni utipa, pwe i me jaraui!
Mojej o Aron kijan japwilim a jamero kan o Jamuel nan pun en ir, me kin likwir on mar a, re likwir woner Ieowa, i ap kotin mani ir.
A kotin majan on irail jan nan ur en tapok; irail peiki on a majan o kujoned akan, me a kotiki on irail er.
Ieowa at Kot, kom kotin japen irail er. Main Kot kom kotin maki on irail er, o kotin depuk on ir ar japun kan.
Kapina Ieowa atail Kot, o poridier ni japwilim a nana jaraui, pwe Ieowa atail Kot me jaraui.
Copyright information for `PON