2 John 1

Sang me Maho—

Ong lih kompoakepahi, oh ong nah seri kan,
 LIH KOMPOAKEPAHI OH NAH SERI KAN: Mwein ele met wehwehki mwomwohdiso ehu oh towe kan (pil duwehte ire tikitik 4-5).
me I poakepoake mehlel; ahpw kaidehn ngehite pwe pil irail koaros me ese me mehlelo kin poakohng kumwail;
Copyright information for `PON2006