Psalms 124

Koht me Silepen Sapwellime Aramas akan
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.

Ia duwe, ma KAUN-O sohte ketin uhpalihkin kitail?
Israel, sapeng ie!

“Ma KAUN-O sohte ketin uhpalihkinkitailehr
ni ahnsou me atail imwintihti kan mahweniong kitail,
re uhdahn kadalleikitaillahr ni atail momour
nan arail lingeringer kowahlap;
eri, kitail ahpw pahn peikihla ahden pillap akan,
oh mwopwla nan pihlo,
ahden lapake pahn kamwopwkitailla.”

Kitail kasapahlkalahngan ong KAUN-O,
me sohte ketin mweidohng atail imwintihti kan en kamwomwkitailla.
Kitail pitlahr rasehng menpihr men me pitsang nan lidip en sounwie lidip kan;
lidipo ohlahr, oh kitail saledeklahr!
Sawasepatail kin pwarodo sang rehn KAUN-O,
me ketin kapikada nanleng oh sampah.
Copyright information for `PON2006