Psalms 131

Kapakap en Likilik ni Karakarahk
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU: En Depit.

Maing KAUN, I patohwan pwilikidier ei aklapalap
oh patohwan sohpeisangehr ei pohnmwahso.
I solahr kin pwunodki soahng kesempwal akan
de soahng kan me I sohte kakohng.
I ahpw patohwan itarkihte ei onepek oh popohl.
Duwen seri pwelel men eh kin mihmi pohn kepehn eh nohno,
iei duwen mohngiongiet eh meleilei loalei.
Israel, ke en likih KAUN-O
met oh pil kohkohlahte!
Copyright information for `PON2006