Philemon 1

Sang Pohl, me sensel pwehki Krais Sises, oh pil sang riatail Timoty—

Ong kompoakepaht oh iangat soundoadoahk Pailimwon,
Copyright information for `PON2006A