a137.8 Kaud. 18.6.

Psalms 137

En mehn Israel ar Loaleid ni ar Kalipilipala

Se mwohndier ni keilen pillap en Papilon kan;
oh wie sengiseng ni at kin tamanda Saion.
Se pil kin langahda nait keseng arp akan
nan tuhke kan en wasao.
Irail me salihkitedi, re ndaiong kiht se en kouliong irail,
oh se en kamwait irail:
“Kumwail koulkihong kiht apwoat koulen duwen Saion.”

Eri, ia duwen at kak koulki koulen KAUN-O
nan sapwen mehn liki kan?
Serusalem, ma I manokeiukala
pehi kat en sohla kak kesengki arp!
Ma I sohte tamanuhkada
oh ma I sohla pahn wiahkin uhk kaperenpei me keieu laud,
loweiet en sohla kak koul.

Maing KAUN, komw ketin tamanda dahme mehn Edom ko wiadahr
ni rahn me Serusalem lohdiong at imwintihti ko.
Komw ketin tamanda duwen ar kin ndinda,
“Kumwail kauwehla, oh karangkehdi!”

Papilon, ke pahn kamwommwomwla.
Meid pai aramas me pahn dupukohng uhk
me ke wiahiongkitehro— a 
me pahn ale noumw seri pwelel kan
oh kasungkinihrpeseng takai kan.
Copyright information for `PON2006A