b100.51 Kron. 16.34; 2 Kron. 5.13; 7.3; Esra 3.11; Mel. 106.1; 107.1; 118.1; 136.1; Ser. 33.11.

Psalms 100

Melkahkahn Kaping
 TITLE NI MAHSEN EN IPRU:Melkahkahn kapingkalahngan.

Tohn sampah koaros, kumwail kokouliong KAUN-O!
Kumwail pereperen kaudokiong KAUN-O
oh patohdo mwohn silangi ngisingiski amwail koul!

Dehr manokehla me KAUN-O, iei ih Koht.
Ih me ketin wieikitailda, oh ih me kin sapwellimanikin kitail;
kitail me sapwellime aramas, kitail me sapwellime pelin sihpw.

Kumwail pedokihlong nan kelen Tehnpaso amwail koulen kaping;
kumwail patohlong nan sapwellime mwoahl sarawi ni kapingkalahngan.
Kumwail patohwanohng amwail kapingkalahngan oh kapikapinga.

KAUN-O me kalahngan;
sapwellime limpoak kin poatopoatete
oh e kin ketin dadaurete sapwellime loalopwoat kohkohlahte. b Psalm 101.1-8
Copyright information for `PON2006Z