Psalms 134

Likwer en Kapinga Koht

Kumwail patohdo oh iang kapinga KAUN-O,
kumwail sapwellime ladu kan koaros,
kumwail koaros me kin iang papah nan Tehnpeseo nipwong.
Kumwail kapahda pehmwail kan oh kapakap nan Tehnpaso,
oh kapinga KAUN-O!

KAUN-O me ketin kapikada nanleng oh sampah,
en ketin kupwuramwahwih kumwail sang Saion!
Copyright information for `PON2006Z