1 Corinthians 10

PWE ri ai kan, i men, komail en asa duen sam atail akan, me mi pan palin dapok eu o kotela madau o. Irail karos ap paptais on Moses ni palin dapok o ni madau o, O karos tunoler sak nenin, O karos nim san pil nenin; pwe irail nim san paip nenin, me kotikot re ’rail, iei paip o Kristus. A me toto re ’rail, me Kot sota kak kupuramauki, pwe irail lokidokilar nan sap tan. A mepukat wiauier, pwe kitail de kaalemoni, pwe kitail ender inon ion me sued akan duen irail inon ion. Komail pil ender kati ani mal due irail, duen a intinidier: Aramas pukat mondi penan nam o nim ap uda madomadon. Kitail pil der wia nenek, duen me akai irail wiadar, ap rianen silekid mekilar ni ran ta ieu. Kitail pil der kasoneson Kristus, duen akai irail kasoneson i, ap mekilar serpent kai. 10 Komail pil der lipaned, duen akai ir lipanededar, ap kame kilar men kamekam men. 11 Mepukat karos wiaui on irail men kaalemoni; ap intinidier, pwe men panaui kin kitail, pwe kitail leler imwin kaua. 12 Ari ma amen lamelame, me a kasinenda, en kalaka pein i, pwe a de pupedi. 13 Sota soneson eu lel on komail, i eta, me aramas itar on pwe Kot me melel, me sota kin mueid on komail Soneson eu me komail sota itar on, A ni soneson a pan kotin kaimwisokela duen me pan kak pa omail 14 Ari kompoke pai kan, komail tane san kati ani mal! 15 Mepukat i indai on komail, pwe komail me lolekon; a pein komail kasauiada, me i inda. 16 Dal en pai me kit kin kapaiada, kaidin i dal en atail saupena ren ntan Kristus? O prot me kit kin pilitiki pasan, kaidin i atail saupena en war en Kristus? 17 Pwe kitail me toto me lopon ta ieu, o war ta ieu, pwe kitail karos tunole san lopon ta ieu. 18 Komail kilan Israel pali uduk. Irail me kin kan san mairon, kaidin irail pil minimini on pei saraui? 19 A da me i en inda? I en inda me mairon on ani mal meakot? De dikedik en ani mal meakot? 20 A karos me men liki kan maironki, re kin maironki on tewil akan a kaidin on Kot. A I sota mauki, komail en minimin on tewil akan. 21 Komail sota kak nima san dal en Kaun o pil san dal en tewil akan; komail sota kak ian tepel en Kaun o pil tepel en tewil akan. 22 De kitail en palian Kaun o? Kitail me kelail san i? 23 A muei oner meakaros, a kaidin karos me kin kamaula; a muei oner meakaros, a kaidin karos me kin kapunla. 24 Sota amen me pan apwali pein a dipisou, a en amen. 25 Karos me kin netila nan wasan netikila uduk, komail kan, ap der kalelapok duen son ar, pwe komail der katoutouki insen omail. 26 Pwe sapwilim en Kaun sappa o audepa kan. 27 A ma amen, me soposon pan luke komail, en toun kapara kamadip, o ma komail men ian, ari, karos me pan nek on komail, komail en kan, ap der kalelapok duen son a, pwe komail der ka toutouki insen omail. 28 A ma amen pan indan komail: Met kisan mairon en ani mal, komail der kan pweki i, me kasaledar, pwe komail der kawela insen arail. 29 A met i solar inda duen pein insen om a duen insen en amen. Pwe menda insen en amen pan kasauiada ai saladokelar? 30 Pwe ma i ian kan ki danke, menda i en kalok sued, pwe i tunole ni ai danke? 31 Ari, ma komail kan de nim de wia meakot, komail en wia meakaros, pwen wauneki Kot. 32 Komail der kadipikelekel men Sus, de men Krik, de momodisou en Kot, 33 Duen i kin pok on amen amen ni ai wiawia kan karos, o so moneki me pein ai, pwen sauasa me toto, pwe irail en dorela.

Copyright information for `PONPDN