1 Corinthians 12

RI ai kan, i sota men, komail en sasa duen pwais nenin akan. Komail asaer, me komail tikidar men liki, ap kakalua ren dikedik en ani loten akan, duen komail kakaluaer. I me i men kaasa kin komail, sota amen, me lokaiaki Nen en Kot, kak kariala Iesus. o sota amen me pan kak inda: Main Iesus, ma so ren A Nen saraui. A pai en mak akan me wuki pasan, a Nen me ta men. A son en dodok me toto, a kaun me ta men. O akai son en manaman mia, a Kot me ta men, me kotin wiawia meakaros ren amen amen. A pwais en Nen saraui me pan on amen amen, pwen men kamauiada. Pwe amen ereki masan en erpit ren Nen, a amen masan en kaparok ren Nen ota. O on amen, en poson, a ren Nen ota, o on amen pai kan, men kakelada me somau kan, a ren Nen ota. 10 O on amen, en wiada manaman, o on amen, en deideikop, o on amen, en kasaui nen akan, o on amen, en lokaia nil wuki pasan, o on amen, en kawukila nil akan. 11 A mepukat karos wiawian Nen ota, nene on amen amen duen kupur a. 12 Pwe duen war eu ta ap kokon toto mia, a kokon en war karos wiala war ta ta ieu, iduen Kristus. 13 Pwe Nen ta ieu, me kitail paptaiseki on war ta ieu, ma kitail men Sus de men Krik, ma ladu de me maioda, kitail karos me paptaiseki Aen ta ieu. 14 Pwe war kaidin kokon ta ieu, pwe kokon toto. 15 A ma pat en na pan inda: Nai kaidin kumut eu, o i me nai sota kisan war; a iaduen, i me a sota pan kak kisan war o? 16 A ma salon o pan inda: Kaidin nai kisan war o, pwe kaidin por en mas eu nai; a iaduen, i me a sota kisan war o? 17 Ma war pokon por en mas eu, da me pan salon o? A ma war pokon pan salon o, da me pan tuma? 18 Ari, Kot me kotin kokon penan war ta ieu kason akan, duen a kotin kupureda. 19 A ma kokon karos wiala kokon ta ieu, ia pan war o? 20 Ari, kokon akan me toto, a war o me ta ieu. 21 Por en mas eu sota kak indan kumut: Kaidin meakot re i koe; de pil tapwi sota kak indai on pat en na kan: Kaidin meakot re i koma. 22 Pwe kokon en war kai likamata re me luet, a so, pwe re me kasampwal. 23 O kokon en war kai, me kitail kin lamelame, me re sota non mau, kitail kin apapwali san me tei kan, o irail me sota non sansal mau, kitail kin kapwataki. 24 Pwe irail me sansal mau, sota kin mau on en kapwataki. A Kot kotin kapad pena war o kapwataki me luet oko san me tei kan, 25 Pwe war de saparok pasan, a kokon akan en apapwali pena. 26 O ma kasan ta ieu matakada, kasan karos ap ian matakada; o ma kasan ta ieu pan kalinanada, kokon karos pan ian polauleki. 27 A komail war en Kristus o kokon akan amen amen duen pwais a. 28 A iet akan, me Kot kotiki on momodisou: Kaieu wanporon akan, ap saukop akan, a kasilu saunpadak kan, ap me wiada manaman akan, ap pai kan men kakelada me somau kan, ap men sauasa, o saumas akan, o son en lokaia. 29 Iaduen irail karos me wanporon akan? Karos me saukop akan? Karos me saunpadak kan? Karos me men wia manaman akan? 30 Karos ar pai en mak kan, men kakelada me somau kan mi ren karos? Karos kin lokaia nil pasan? Karos kin kasiriwuk lokaia? 31 A komail inon ion pai en mak lapalap akan, i ap pan kasale on komail al apot, me mau san mepukat karos.

Copyright information for `PONPDN