1 Corinthians 13

MA i asa lokaia en aramas akan o tounlan kan, ap sota limpok, nan i rason nil en mata mal de nil en simpel. O ma i asa deideikop o ereki me rir akan karos, o tiak kan karos, o nai dir en poson, me itar on en kamokid wei nana kan, ap sota limpok nan sota meakot nai. O ma i pan kisakisa wei ai dipisou karos, pwen katunoleki me samama kan, o ma i kida war ai, pwen karonala, ap sota limpok, nan sota katepa on ia. Limpok kin kanonama o kadek, limpok sota kin peirin limpok sota kin akmomo o so keses. A sota kin aklemai, a sota kin roporop on pein i, a so serkailon, a sota kin depuk on en amen a sued. A sota kin peren me sapun, a a kin perenki me melel. A kin kak pa meakaros, o kin poson karos, a kaporoporeki karos, o lolin on meakaros. Limpok sota pan tukedi, a deideikop akan pan tukedi, o lokaia kan pan sola, o lolekon pan kunla. Pwe kitail me er pali ta, o kokop pali ta. 10 A lao kaunsokala, me pali ta pan momela. 11 Ni ai seri i kin lokaia dueta seri amen o i lamelame dueta seri amen, o kasaui dueta seri amen, a i lao wiala ol amen, i muei san tau en seri. 12 Pwe ansau wet kitail kin ireron nan klas edied eu, a mur a pan sansal mau. Ansau wet i ekis lolekonlar, a mur i pan asa duen a asa ia. 13 Ari son silu pukat: Poson, kaporopor o limpok pan mimieta, a me lapalap re ’rail limpok.

Copyright information for `PONPDN