1 Corinthians 5

I PIL ronadar, me nenek kin wiaui nan pun omail. A eu son on nenek, me sota kin wiaui ren men liki kan; pwe dene amen paudeki on a papa a paud. A komail me aklapalap, ap sota insen suedeki o kasapokela san komail, me wiadar met. A ni ai doo san komail ni pali war, ap koren ion komail ni pali nen i iet me i kapunadar, dueta amen, me mi re omail, Ni mar en atail Kaun Iesus, ni atail pokon pena re omail ni pali nen atail, ki manaman en atail Kaun Iesus. Me wiadar met i panalan Satan, pwen kawela uduk o, pwe nen o en kamaurela ni ran en Kaun Iesus. Kaidin me mau omail suaiki. Komail sota asa, me kalap kis kin kamutala dolepa karos? Ari, kokowei san kalap kitai, pwe komail en wiala plaua amas kap, pwe komail udan plaua amas kap, pwe atail pasa Kristus kamatalar. Kitail ari en wiada atail pasa, kaidin ni kalap kitai, pil kaidin ni kalap lemai de me sued, a ni plaua amas kap ni pun o melel. Na, i intin won komail er nan kisin likau o, pwe komail ender waroki on me nenek kan. 10 Ari mepukat i sota kin inda duen me nenek ren men liki kan, de me norok kapwa, de me lolap akan, de me wun ani, pwe ma idue, komail en katoror wei san sappa. 11 A met i intin won komail er ender waroki on amen, me adaneki saulan, ap nenek, de me norok kapwa, de kati ani mal, de lalaue amen, de kamom soko, de me lolap; komail ender ian I mana. 12 Pwe menda re i men liki? Kaidin ai dodok en kadeik irail ada. Komail sota kin kadeikada nan pun omail? 13 A me mi liki ko, Kot pan kotin kasapoke wei san re omail me sued o!

Copyright information for `PONPDN