1 Corinthians 6

A MA amen wia sapun on amen, menda komail kapun pena mon men liki kan, a so mon me saraui kan? De komail sota asa, me saraui kan pan kadeikada sappa? A ma sappa pan pakadeikeki komail, iaduen, komail sota itar on kadeikada kisin dodok tikitik kan? Komail sota asa, me kitail pan kadeikada tounlan kan? Nan melel kaualap pil kisin tiak tikitik en maur et. A ma komail kin kadeikeki tiak en maur et iaduen, komail kin kapukapun ianaki me sota indand mau ren momodisou? Mepukat i indai on komail, pwen kanamenok komail. Pwe sota amen re omail, me lolekon? Sota amen me itar on en wiada kapun nan pun en ri a kan? A amen kin akamai on amen ri a mon me soposon akan. Ari, omail akamai nan pun omail pil udan sapun. Menda komail sota mueidala meakot? Menda komail sota kin nenenla? A komail kin sapun o kotaue on ri omail akan. De komail sota asa, me sapun kan sota pan sosoki wein Kot? Kalaka pein komail! pwe me nenek de me kati ani likam akan, de me kamal, de me dir en inon sued, de me madon saut on ol oko. 10 De men pirap, de me norok kapwa, de kamom soko, de kinekine mal, de kuli kapwa kan sota pan sosoki wein Kot. 11 Iduen akai komail mas o, a met komail wideudier, o kasarauialar, o pun kilar mar en Kaun Iesus o Nen en atail Kot. 12 A muei on ia meakaros, a kaidin karos me kin kamau ia la; a muei on ia meakaros, a sota, me pan poe ia di. 13 Melel, kisin mana me mau on kaped o, o nan kapedi wasan kisin mana en ko on ia. A Kot pan kotin kawe ira la karos. A pali war o wiaui on Kaun o, a kaidin on nenek, a Kaun kotin apapwali pali war o. 14 A Kot me kotin kaiasadar Kaun o, a pil pan kotin kaiasa kida kitail manaman. 15 Komail sota asa, me war omail kokon en Kristus? A iaduen, i en ale kokon en Kristus, wia kin ir kokon en li nenek amen? O so! 16 De komail sota asa, meamen me waroki on li nenek amen, me ira pan wiala war ta ieu? Pwe a kotin masanier: Ira pan wiala uduktaieu. 17 A me waroki on Kaun o nan a pan nen ta ieu re a. 18 Komail tane wei san nenek, pwe dip karos, me aramas kin wia, kin wiaui likin war a, a me kin nenek, kin wiada dip on pein war a. 19 De komail so asa, me war omail tanpas en Nen saraui me kotikot lol omail, me komail aleer san ren Kot, a kaidin uta ’mail komail. 20 Pwe komail neti kidar pai eu, komail ari kalinanada Kot ki war omail.

Copyright information for `PONPDN