1 John 4

KOMPOK kan, komail der poson nen karos, a kasaui son en nen akan, ma re tapida san ren Kot. Pwe saukop likam me toto kaparapar sili sappa. let me komail asaki Nen en Kot: Nen karos, me kadede, me Iesus Kristus koti don uduk, nan i me tapida san ren Kot. O nen karos, me so kadede, Iesus a sota tapida san ren Kot, Nan i kristus likam, duen me komail roner, me a pan pwarado, nan a mier sappa metet. Sama ko, komail tapi san ren Kot o kaloe irail edi, pwe i, me kotikot re omail, me lapa san i, me mi ni sappa. Irail me udan sappa, iei me irail lokaiaki sappa, o sappa kin ron irail. Kitail tapi saner ren Kot, me asa Kot, kin ron kitail. A me so san ren Kot, sota kin ron kitail. Iei me kitail asaki Nen en melel, o me udan likam. Kompok kan, kitail kin poke, pwe limpok tapi san ren Kot, A amen amen, me kin limpok, ipwi san ren Kot, o a asa Kot. Me so kin limpok, sasa Kot, pwe Kot udan limpok. Ni met limpok en Kot sansal don kitail: Kot kotin porone don sappa sapwilim a Ieros eu, pwe kitail en maur ki i. 10 Ietet pason en limpok, kaidin kitail me tapin limpok on Kot, pwe a tapin pok on kitail, o poronedo sapwilim a Ol, wiala sauntom pan dip atail. 11 Kompok kan, ma Kot kin limpoki on kitail due met, kitail en pil limpok pena. 12 Sota me kilaner Kot ni ansau eu. Ma kitail limpok pena, nan Kot pan kotikot re atail, o a limpok me unsokelar re atail. 13 I me kitail asaki, me kitail mimieta re a, o a kotikot re atail, pwe a kotin kupurai don kitail er Nen i. 14 O se kilaner o kadededa, me Sam poronedo sapwilim a Ol, en wiala Saunkamaur pan sappa. 15 Meamen me ponasa Iesus, me Sapwilim en Kot, nan Kot me kotikot re a, o i ren Kot. 16 O kitail dedekier o kamelele limpok, me Kot kotin wiai on kitail. Kot me limpok, o me kin potopot ni limpok, kin potopot ren Kot, o Kot kotikot re a. 17 let unsok en atail limpok: Kitail pan aima ni ran en kadeik, pwe duen i, iduen kitail nin sappa et. 18 Sota masak ni limpok, pwe limpok melel kin kausa san masak, pwe masak kin kareda kamekam. Ari, me kin masak, nan a limpok saikenta unsokala. 19 Kitail kin limpok, pwe i me kotin tapiadar pok on kitail. 20 Ma amen kin inda: I kin pok on Kot, ap kin sempok on ri a, nan i me likam amen, pwe me kin sempok on ri a, me a kilaner, da a pan kak pok on Kot, me a sota kilaner? 21 A kusoned pot et kitail aleer san re a, me i, me pok on Kot, en pil pok on ri a.

Copyright information for `PONPDN