1 Timothy 3

MELEL kasoi pot et: Ma amen rapaki koa en pisop, a kin inon ion wiawia mau eu. A pisop o en pun, o warok en li ta men, o so kowei kodo, a lelapok, o tiak mau, o apwali men kairu, o koiok on padak; A der kamom soko, o so pamara, a en materok, o der inon ion akamai, o der pok on moni. Me kin kaunda mau pein toun im a, o me na seri kan kin peiki on ni tiak pun. A ma amen, me sokoiok on kaunda pein toun im a, iaduen a pan kak kaunda momodisou en Kot? Pil kaidin saulan kap amen, pwe a ende aklapalap, ap lodi on kadeik en tewil. O en pil kalok mau ren me mi liki, pwe a de lodi on kanamenok o katikatiamau pan tewil. Pil dueta saunkoa kan en lelapok, so lo riapot, so kamom soko, so noroke moni. Me kin kolekol nan insen arail makelekel rir en poson. 10 Mepukat en kasosonla mas, irail ap pan papa, ma irail me pun. 11 Pil dueta en saunkoa ar warok kan, ren wia me kon on, o so likinekine, o so kowei kodo, o melel ni meakaros. 12 Saunkoa kan en warok en li ta men o ren kaunda mau nair seri kan o toun im arail. 13 A me papa mau, kin kalok maui pein irail, o re pan pereperenki melel poson me mi ren Kristus Iesus. 14 Mepukat i intin won uk, o i kaporoporeki, me i pan pwarala re om madan. 15 A ma i pwapwand, koe en asa duen me koe pan wia nan tanpas en Kot, iei momodisou en Kot ieias, o ur o pason en melel. 16 Meid lapalap rir en pai ren Kot: Kot sansaleda ni uduk, ap diarokada me pun amen ren Nen, ap pwaralan tounlaw kan, ap lolok on men liki kan, ap kamelel lar ren toun sappa, ap peukadalan wasa linan.

Copyright information for `PONPDN