2 Corinthians 6

KIT men sauasa kai, men panaui komail, pwe komail de ale mal mak en Kot. Pwe a kotin masani: I ron uk er ni ansau mau, o ni ran en kamaur I katoi uk adar. Kilan ansau wet ansau mau; ansau wet ran en kamaur. Kit sota kadipikelekel on meakot, pwe at koa dodok ede kalok sued. A ni meakaros kit kin wia sansal en papa en Kot akai: Ni kanonama melel, ni kamekam, ni paiio kan, ni kamasak kan, Ni wokwok, nan imaten, n i moromoron, ni dodok, ni masamasan, ni isesol. Ni makelekel, ni lolekon, ni lolin, ni kadek, ni Nen saraui, ni limpok melel, Ni masan melel, ni manaman en Koht, ki tatan mauin en pun pali maun o pali main Ni kaka, o sokaka, nikalok sued, o kalok mau, dene kaweid sapun, ari so, me melel, Dene pasase, ari so, kit me indand; koren ion mela, a kilan kit memaureta; me kin kamekam, ap sota kamela, 10 Ni insensued, ap pereperen ansau karos, me samama, ap kakepwapwala me toto, sota at meakot, ap aneki meakaros. 11 Men Korint, au at ritidan komail, o nan monion it me laudi on komail. 12 Kaidin me tikitik deu ’mail nan monion it, a monion omail me tikitik. 13 I kin padaki on komail dueta on seri kan, pwe komail en pil wiai on ia dueta, o kalaudela nan monion omail. 14 Komail ender paroki on me so poson akan, pwe iaduen, pun kak minimin on sapun? De marain pan kak waroki on rotorot? 15 De iaduen Kristus o Pelial ara kak parok pena? De da pwais en me poson ren me soposon? 16 De tanpas en Kot pan kak pat on ani mal akan? Pwe tanpas en Kot ieias iei komail, duen Kot kotin masanier: I pan kauson re ’rail o daudaulole irail, o Nai pan arail Kot, a irail pan nai aramas akan. 17 Komail ari muei san. irail o katoror san pein komail, me Kaun o kotin masani, o ender doke me kasaut kot, Nai ap pan apwali komail, 18 Ol pan Sam omail, o komail pan nai ol o li akan, me Kaun lapalap kotin masani.

Copyright information for `PONPDN