2 Corinthians 7

KOMPOKE pai kan, pweki inau pukat kitail en muei san kasaut en uduk o nen atail karos, o kitail en dadaurata atail kasarauila ni wauneki Kot. Komail apwali kit, sota amen me se wia sapun on, sota amen me kit kawelar, sota amen me kit kulia san okotme. Mepukat i inda kaidin pwen kadeikada, pwe i apton indada, me deu omail nan monion it, pwen ian mela o ian memaur. Nai ari aima on komail, o ai kapina komail me lapalap, o I direki kamait; nai me peren kida melel ni at kalokolok karos. Pwe ni at leler Masetonien, uduk at sota diar kamol, pwe se kalokolok wasa karos: Pali liki pepei o pali lole masak. A Kot me kin kamaitala me karakarak kan, a kotin kamait kit ala ki en Titus a pwarador. A kaidin a pwarador eta, pwe pil kamait o, me pein a kamait kila komail, ni a kasansaledan kit omail anane, o omail sanesan o omail lolete kin ia; i me kalaudela ai peren. Pwe ma i kainsensuedi kin komail er kisin likau o, i sota kalula, a ma i kalular mas o, pwe i diaradar me kisin likau kainsen suede kidar komail ansau kis, A met i peren kidar, kaidin pweki omail insensued, a pweki omail insensued on kalula, pwe omail insensued duen kupur en Kot, pwe komail ender ale me sued kot re at. 10 Pwe insensued duen kupur en Kot kareda kalula on maur, me aramas sota pan kalu kila, a iniensued en sappa kareda mela. 11 Pwe kilan, omail insensued duen kupur en Kot, kare on komail son toto: Porisok, o pukoki, o makar, o masak, o anane, o inon ion, o depuk! A komail kasansaledar ni son karos, me komail makelekel ni mepukat. 12 I intin won komail er, kaidin pweki i, me kainsensued, pil kaidin pweki i, me a kainsensued on, a pweki at apapwali komail en sansal re omail mon Kot. 13 Kit ari kamaitalar; kit peren kida kaualap en Titus a peren, pwe nen e dapwenda komail. 14 Pwe ni ai kapinaki komail re a, i sota namenokki, pwe duen ai lokaia karos on komail me melel, iduen at suaiki mon Titus pwaidar melel. 15 O a kin pok on komail melel ni a tamatamanda omail oke, duen omail kasamo i ni masak o rerer. 16 I peren kida, me i kak kamelele komail ni son karos.

Copyright information for `PONPDN