Galatians 5

KOMAIL ari dadaurata en Kristus a kotin kamaioda kitail, komail ari kalaka pein komail, pwe komail der pur on ni omail kanaudok. Kilan, nai Paulus indai on komail, ma komail pan ian sirkomsais, nan Kristus sota pan katepai on komail. I pil kadede on aramas karos, me pan sirkomsaisela, i en kapwaiada kapun pokon. Komail, me men pun kila kapun o, muei saner Kristus o pup wei saner mak. A kit kin auiaui ren Nen ki poson kaporopor en pun. Pwe ren Kristus Iesus sirkomsais de sosirkomsais sota meakot, pwe poson ta, me kin sansaleki dodok en limpok. Komail taner mau, is me karompwa komail, pwe ender peiki on melel? I son en kaweid sota kin tapi san me molipe komail er. Kalap kis kin kamutala dolepa karos; 10 I kaporoporeki ren Kaun o me komail sota pan wia eu lamalam toror. A me kin kapin komail da, pan lodi on kapun o, sota lipilipil is i. 11 A nai, ri ai kan, ma i poden padaki duen sirkomsais, menda I kankaneranirla? Pwe ma iduen, a solar men kamakar pan lopu. 12 I men irail me kin kawe komail la, ren pil kawela pein irail. 13 A ri ai kan, komail paeker on maio, komail der men maio, pwe tiak en pali uduk en pwaida, a komail papa amen amen ni limpok. 14 Pwe kapun pon kapwai pan masan ta ieu: Koe en pok on men imp om due pein uk. 15 A ma komail pakolok kaokaoe amen o amen, kalaka, pwe komail de momela. 16 A nai inda: Aluki Nen komail ap sota pan kapwaiada inon sued en uduk. 17 Pwe uduk kin inon ion me toror san Nen, a Nen kin kotin inon ion toror san uduk, a ira paronaron pena, iei me komail sota wia kida, me komail kin men wia. 18 A ma Nen pan kotin kalua komail, komail sota mimi pan kapun. 19 Wiawia kan en uduk me sansal. Ietakan: Nenek, samin, monepil, 20 Poni on ani mal, wun ani, kailuk, akatat, luak, makar, akamai, kamauouo, padak likam. 21 Peirin, kamom soko, kaped en mana ape. Iran mepukat i padaki on komail er mas o, me irail, me kin kapwaiada mepukat, sota pan sosoki wein Kot. 22 A iet akan wa en Nen: Limpok, peren, popol, kanonama. kadek, kamau, poson, opampap liki san me sued. 23 Sota kapun pan mepukat. 24 A me sapwilim en Kristus, kalopuelar uduk ianaki tiak sued o inon sued akan. 25 Ma kitail memaureki Nen, kitail en pil alualuki Nen o. 26 Kitail der inon ion wau ren aramas, o der kamoronada on amen amen, o der peipeirin amen amen.

Copyright information for `PONPDN