Luke 21

A KOTIN aupwil sili ap masani, me kapwapwa kan kasedi ong ar mairong nan deun mairong. A pil kotin masani, me li odi samama men kasedi ong lepta riau. A kotin masani: Melel I indai ong komail, li odi samama men et kasedi ong laude sang irail karos. Pwe mepukat karos kasedi ong mairong en Kot sang ni ar pai, a li men et kasedi sang ni a samama, a dipisou karos, me a naineki. Akai lao kasokasoiadar duen im en kaudok, me kapwata kida takai kasampwal akan o kapwa en mairong kai, ap kotin masani: Ran oko kokodo, karos, me komail ududial, pan karangk pasang, sota eu takai pan mi pon eu. Irail kalelapok re a potoan ong: Saunpadak iad mepukat pan pwaida? O da pan kilel en mepukat pan wiaui? A kotin masani: Komail kalaka, pwe meamen de kotaue komail! Pwe me toto pan kodo ni ad ai o pan inda: Ngai i o ansau korendor! A komail der idauen ir ala. A komail lao rong duen mauin o muei sued, ender masak, pwe mepukat pan wiaui mas, a saikenta imwi. 10 A kotin masani ong irail: Toun sap eu pan u ong eu sap, o wei eu pan u ong eu wei. 11 O rerer laud en sap akan pan wiaui, o lek, o song en somau pan pwaida, o pil sansal kamasapwek kai, o kilel lapalap akan pan pwarada sang nanlang. 12 A mon mepukat re pan saik komail edi, o kame komail, o panga komail la nan sinakoke kan o imateng pwen kalualang ren nanmarki o saumas akan pweki ad ai. 13 A mepukat pan wiaui ong komail, pwen kadede kin ia. 14 Komail ari inauki ong pein komail nan mongiong omail, me komail sota pan patauki, me komail pan sapengki. 15 Pwe ngai me pan kalokaia komail, o kalolekongla, pwe me kailong kin komail, en sota kak kalikama, o so palian. 16 A sam o in omail, o ri ol akan, o sau omail, o kompokepa kan pan panga komail la, o akai komail me re pan kamela. 17 O aramas karos pan kailong kin komail pweki ad ai. 18 A sota pit en mong omail pit pan lokidokila. 19 Dore kila kanongama maur omail: 20 A komail lao udial, me saunpei kan kapili pena Ierusalem, komail ap asaki, me a ola korendor. 21 A me mimi Iudäa, ni ansau o, en tangdala nan nana; o me mi nan warong a, en pitila sang; o me mimi nan sap, ender purelang i. 22 Pwe i ansaun depuk, pwe karos, me intingidier, en pwaida. 23 Suedi ong me lisean o me kadidi seri ni ran oko! Pwe kalokolok pan lapalapia nan sap et o ongiong ong aramas pukat. 24 O re pan kame kila kodlas, o salilang wei karos, o Ierusalem pan tiak pasang ren men liki kan, lao ansau en men liki kan, pan lel. 25 O kilel akan pan wiaui ni katipin, o saunipong, o usu kan, o aramas nan sappa pan masak o pan pingidar, o madau o iluk kan pan angiang ngil laudeda; 26 O aramas akan pan okila ar masak o auiaui me pan wiaui nan sappa; pwe kel en lang akan pan mokideda. 27 Irail ap pan kilangada Nain aramas a kodido ni dapok ki roson o lingan kaualap. 28 Mepukat lao pikikidi wiaui, komail ap sarada o kasinenda, pwe a leler omail kamaioda. 29 A kotin masani karaseras eu ong irail: Kilang tuka pik o tuka karos! 30 Ni omail kilang me irail wiliada, komail kin asaki, me rak o me korendor. 31 Iduen komail, komail lao kilang mepukat lao wiaui, komail asaki, me wein Kot korendor. 32 Melel I indai ong komail, di wet sota pan imwila mon mepukat karos pan pwaida. 33 Lan o sappa pan sorela, a ai masan akan sota pan poula. 34 Komail ari kalaka pein komail, pwe mongiong omail de toutouki kaped en manga, o kamom sakau, o ngongongki maur et, o ran o ap madang lel dong komail. 35 Pwe likamata insar eu, a pan ko dong karos, me kin kakauson sappa. 36 Komail ari masamasan o poden kapakap, pwe komail en war ong en piti sang mepukat karos, me pan wiaui, o en pat ong Nain aramas. 37 Ni ran o a kotin kaukawewe nan im en kaudok o, a ni pong a kotieila kotikot pon dol o me adaneki Oliwe. 38 O aramas karos sangkonai pokon dong i nan im en kaudok o, pwen rong i.

Copyright information for `PONPDN