Philemon 1

PAULUS salidi en Kristus Iesus amen, o ri atail Timoteus on Pilemon kompoke pat o at warok ni dodok kan.
Copyright information for `PONPDN