Psalms 113

KOMAIL ladun Ieowa kapinga mar en Ieowa!
Mar en Ieowa en pakapingala sang met o kokolata!
Mar en Ieowa en pakapingala sang wasan katipin a dakada ia lel wong wasa me a kin kirila ia!
Ieowa me ileila sang men liki kan karos, a lingan mi ponangin nanlang.
Is me rason Ieowa atail Kot, me kotikot pon mol a ileile melel?
Me kotin irerong me tikitik me tikitik kan nanlang o nin sappa?
Me kotin kasapwilada me tikikit o san nan pwel par, o sang nanpwel me samma o.
Pwen komondi i ren me lapalap en sapwilim a aramas akan.
Me kotin sausa li dapwan men, pwen wiala en ol oko ar nono pere amen. Aleluia!
Copyright information for `PONPDN