Psalms 136

DANKE Ieowa, pwe i me mau, pwe a kalangan pan potopot eta.
Danke ong Kot en kot akan, pwe a kalangan pan potopot eta.
Danke ong Kaun en kaun akan, pwe a kalangan pan potopot eta.
Pwe i ta me kin wiada manaman akan, pwe a kalangan pan potopot eta.
Me kotin wiadar lang akan ni a erpit, pwe a kalangan pan potopot eta.
Me kotin pak pasanger sappa pon pil, pwe a kalangan pan potopot eta.
Me kotin wiadar marain laud akan, pwe a kalangan pan potopol eta.
Pwe katipin en kaunda ran, pwe a kalangan pan potopot eta.
Saunipong o usu kan en kaun da pong, pwe a kalangan pan potopot eta.
10 Me kotin kaloedi Akipten, ni a kamelar ar meseni kan, pwe a kalangan pan potopot eta.
11 O kotin kalua Israel sang wasa o, pwe a kalangan pan potopot eta.
12 Ki lim a manaman o, ni a kotin kapa wei lim a, pwe a kalangan pan potopot eta.
13 Me palang pasang sed waitata, wia pali ria pali, pwe a kalangan pan potopot eta.
14 O mueid ong Israel, en kotelu nan warong a, pwe a kalangan pung potopot eta.
15 Me kotin kasedi ong nan sed waitata Parao o na karis akan, pwe a kalangan pan potopol eta.
16 Me kotin kalua sapwilim a aramas akan nan sap tan, pwe a kalangan pan potopot eta.
17 Me kotin kamelar nanmarki lapalap akan, pwe a kalangan pan potopot eta.
18 O kotin kamelar nanmarki kelail kan, pwe a kalangan pan potopot eta.
19 Siion, nanmarki en Amon, pwe a kalangan pan potopot eta.
20 Ok, nanmarki en Pasan, pwe a kalangan pan potopot eta.
21 O wiakila sap arail men soso, pwe a kalangan pan potopot eta.
22 Soso en sapwilim a ladu Israel, pwe a kalangan pan potopot eta.
23 Pwe a kotin kupura kit ni at kankangeranger, pwe a kalangan pan potopot eta.
24 O kotin dore kitail la sang atail imwintiti kan, pwe a kalangan ngan pan potopot eta.
25 Me kotin kamanga me maur akan karos, pwe a kalangan pan potopot eta.
26 Danke ong Kot en nanlang, pwe a kalangan pan potopot eta.
Copyright information for `PONPDN