Psalms 137

KIT momoder ni kailan pilap en Papel o sangesang, ni ni tamanda Sion.
Kit langadar at arp akan nin tuka kan, me mi wasa o.
Pwe me sali kit edi inda, sen kaul, o sen pereperen ni at mamaiei: Komail wiai ong kit kaul apot duen Sion.
Iaduen at pan kak wiada kaul ngil leowa nan sap en men wai?
Ma i pan monoke uk ala Ierusalem, pa i pali maun ap pil pung monokinokla.
Lo i pan pas ong pan ngatangat ai, ma i solar pan taman uk adar, ma i solar pan peren kida Ierusalem mon meakaros.
Maing leowa, kom kotin tamanda en men Edom ar lokolokaia ni ran apwal en lerusalem Kawela, kawela lao Iel ong nan pwel!
Toun Papel, morsued koe, re meid pai, me pan wiai ong uk duen me koe wiadar!
Meid pai ir, me pan koledi noum seri pwelel o kasuk pasan nin takai!
Copyright information for `PONPDN