Psalms 138

I KAPINGA komui sang nan mongion i, i pan kakaule kin komui mon dikedik en ani kan.
I pan kakaudok inen wong sapwilim omui im en kaudok saraui, o kapinga mar omui, pweki omui kalangan o melel, pwe kom kotin kalinganada mar omui sang meakaros ki omui masan.
Ni ai likwir wong komui, komui ap kotin mangi ia, o kom kamanada mongion i melel.
Maing leowa, nanmarki en sappa karos pan kapinga komui, ni ar pan rong masan en silang ir.
O re pan kauleki al en leowa kan, pwe lingan en leowa meid laud.
Pwe leowa me lapalap ap kotin irerong me tikitik kan, o a kotin mangi me aklapalap, sang ni wasa doo.
Ni ai weweid nan kamasak melel, kom kin kotin kolekol ong ia maur i, o kom kin kapa wong lim omui pan makar en ai imwintiti kan, o kom saunsa ia da ki lim omui maun.
leowa pan kotin wiawia ia. Maing leowa, omui kalangan me pan potopot eta; Kom der kotin muei sang dodok en lim omui kan.
Copyright information for `PONPDN