Psalms 14

ME pweipwei o kin indinda nan mongiong i: Sota Kot. Sota katepa ’rail, o arail tiak meid sued; sota amen mia, me kin wia me mau.
Ieowa kin irerong aramas akan sang nanlang, pwen masani, ma amen mia, me lolekong o rapaki Kot.
A ir karos suedelar o karos sota kon ong, sota me kin wiada me mau, sota amen.
Irail karos me kin wiada mesued, sota ar lolekong, o me kin kawela nai aramas akan, lao medi kila, a re sota kin likwir ong Ieowa?
I wasa re kin masak, pwe Kot kotikot ren kadaudok en me pung kan.
Komail kin kawela inong en me luet; aki Ieowa, me a kin kaporoporeki.
O i men, sauas pan Israel en kodo sang nan Sion, o Ieowa en kotin lapwada sapwilim a salidi kan! I me Iakop pan insenemauki o Israel pan pereperenki.
Copyright information for `PONPDN