Psalms 150

KAPINGA Kot nan sapwilim a tanpas saraui; kapinga i duen a manaman akan.
Kapinga i duen a wiawia kan; kapinga i ni a lingan lapalap!
Kapinga i ki trompete; kapinga i ki arp o laute!
Kapinga i ki aip o pwin en pokol; kapinga i ki sal en kasang o pilote.
Kapinga i ki simpel; kapinga i ki simpel kaselel!
Karos, me kin memaur, en kapinga leowa! Aleluia!

New Testament

Copyright information for `PONPDN