Psalms 65

MAING Kot, se kin auiaui o kapinga komui nan Sion, o se kin kapwaiada at inau ong komui.
Komui kotin ereki at kapakap, pwe i me aramas karos pan pwara wong komui.
Dip at kin katoutoui kit kaualap. Kom kotin maki ong kit dip at akan.
Meid pai, me kom kotin pilada o mueid ong, en pwarala re omui, pwen kauson nan sapwilim omui kel; kit pan tungetungole o medikila dipisou en tanpas omui, sapwilim omui im en kaudok saraui.
Kom kotin mangi kit duen omui pung kapuriamui, Kot, at saunkamaur, komui me kapore pan meakaros nin sappa, o me mi wasa doo ni kailan madau;
Me kotin pasonedier nana kan, pwen tengeteng ni a kelail, I me audeki manaman.
Komui katukiedi ngirsok en madau, ngirsok en a iluk kan, o morongarong en aramas akan.
Me kauson ni imwin sappa, kin masakada omui kilel akan; komui kin kaperenda me kauson ni pali mas o ni pali apong.
Kom kin kotin kupura sappa o kawusokesok o kakepwapwala i melel. Parer en Kot me dir en pil kaualap. Kom kin kotin sauasa ar wantuka kan, iduen omui kotin kapaiada sap o.
10 Kom kin kotin kapileda ar sap akan o kawusokesok ar mad akan o kamuterok kila katau o kapaiada ar tuka kan.
11 Kom kotin kapwada kidar saunpar omui kalangan; o lip en aluwilu ar me dir en kamau kan.
12 Mos en nan sap tan pil pwaida mau, o dol akan kin pereperen.
13 O mal akan me dir en pwin sip, o sap me rokeki korn, me mau ong ngisingis o kakaul.
Copyright information for `PONPDN