Psalms 85

MAING leowa, kom kotin maki onger sapwilim omui sap mas o, o kom kotin dorelar salidi en Iakop akan.
Re kotin lapwadar me sued en sapwilim omui aramas akan, o kom kotin pwaidier dip arail karos.
Komui kotin kadukiedi omui ongiong karos, o kotin wukidoki wei sanger omui ongiong melel.
Kom kotin purong kamait kit ala, komui Kot at saunkamaur, o kotin katukeidi omui sokalangan ong kit.
Kom pan kotin ongiongi kit kokolata? Omui ongiong pan dueduata san en kainok lel eu?
Kom sota pan kotin puron kamaur kit da, pwe sapwilim omui aramas kan en peren kin komui da?
Maing Ieowa, kom kotin kasansaleda ar kalangan ong kit, o sauasa kit?
I men rong, da me Kot Ieowa pan kotin masani; pwe a pan mamasani duen mauei mau ong sapwilim a aramas o me lelapok kan, pwe ren der lodi ong me pweipwei.
Melel, a sauas me koren iong ir, me masak I, pwe a lingan en mi nan sap atail.
10 Kalangan o melel pan tu pena, pung o muei mau en metik pena.
11 Melel pan wosada sang nan sap o, o pung pan ireredo san nanlang.
12 Ieowa pil pan kotikido me mau, pwe sap atail en kida wa kan.
13 Pwe pung pan ti ong mo a, o a kak akan pan wiala al arail.
Copyright information for `PONPDN