Revelation of John 13

I AP kasinenda pon pik en oror o kilaner man amen pwaradar san nan madau, me a ose ek o mona isu mia, o mar eisok mier pon ose kan, o ni mona ad en lalaue kan. Man o, me i kilaner, dueta parder amen, o na a dueta na en par amen, o au a ras on au en laien. O drake ki on i a kelail, o mol a, o a manaman lapalap. O i kilaner mona eu dueta kamekamelar, ari so, a kamekam motier, a toun sappa karos puriamuiki man o. Irail ari poni on drake, pwe a kapieki man o a kelail, o re poni on man o indinda: Is me rason man o? O is me pan kak mauini on i? O a pan on i au en suai lapalap, o en lalau eu, o a pan on i, en mimieta saunipon paeisok riau. Ari, a sara pasan au a, en lalaue Kot, en laue mar a o tanpas a saraui, o irail me kotikot nanlan. O a kapieki i, en mauini on saraui kan o kaloe irail edi; o a kapieki i, en kaunda wei karos, o men liki kan, o lokaia, o kainok kan. O irail karos, me kaukauson sappa, pan poni on i karos, me mar arail sota intinidier nan puk en maur en Sippul, me kamekamelar san nin tapin sappa. Meamen salon a mia, en ron. 10 Ma amen pan kaloedi, nan pein i pan lodila; o ma amen pan kamekila, kodlas, nan a pan kamekila kodlas. Nan iet en saraui kan ar kononama o ar poson. 11 O i kilaner, amen man pwarado san nan pwel, ose riau mia, rason sippul amen, o a kasoi dueta drake amen. 12 O man o kin wia manaman akan karos dueta men mas mon por en mas a. O a wiada, me toun sappa en poni on man o, me kelailadar san a kamekam. 13 A wiadar kilel lapalap, kamoredi san lan kisiniai pon sappa mon aramas akan. 14 O a kotaue kin ir, me kaukauson sappa a kilel akan, me kapi on i, en wiada mon man o, indai on irail, me kausonta sappa, ren wiai on man o, me a lop en kodlas mier, ap mauredar, dikedik eu. 15 O a kapi on i, en kamaureda dikedik en man o, pwe dikedik en man o en pil lokaia, o en wiai on irail, me kan poni dikedik en man, en kamekamela. 16 O wiai on karos, me tik o me lap akan, o kapwapwa kan, o samama kan, o me maio, o ladu kan, ren wia kilel eu ni pa ar pali maun de ni tam ar. 17 Pwe sota amen en kak net de netikila, pwe ir eta, me kileledier, kilelekidi mar en man de wad en mar a. 18 Iet lolekon. Me lolekon kan en wadokdi mar en man o, pwe a ras on wad en aramas amen; iet a wad: Wonepuki woneisok

Copyright information for `PONPDN