Revelation of John 9

TOUNLAN kalimen pepeuk koronete, i ap kilan usu en lan eu, me pupedi on sappa, o ki en wasa lol me panalan i. A ritinida au en wasa lol, adiniai ap adida san nan wasa lol o, dueta adiniai en um kalaimun, o katipin o pan lan rotorotala, pweki adiniai en wasa lol. O mansiek kan me pwarado san nan adiniai, rap paraparalan sappa, o manaman panalan irail dueta skorpion en sappa. A masani on irail, ren der kawela ra nan sap, de tuka ta tontol, o pil so tuka laud, a aramas akan ta, me so kileleki kilel en Kot ni tam arail. A so muei on irail, en kame ir ala, a ren kaloke irail saunipon limau; o ar wairok me laud dueta lip en skorpion, ma a pan ke aramas amen. Ni ran puko aramas pan rapaki mela, ap sota pan diarada; o re pan inon ion mela, a mela pan tan wei san irail. Mom en mansiek kan dueta os, me onoper mauin, o pon mon arail meakot, me rason mar kold, o mas ar dueta mas en aramas. Pit en mon arail rason pit en mon en li, o ni arail dueta ni en laien. Pere me mi re ’rail dueta pere mata, o nirsok en pa arail dueta nirsok en war, me os to to me tanaki won nan mauin. 10 O iki ’rail dueta skorpion, o ose ar mia, o re keleki iki ’rail, o re kin kame aramas saunipon limau. 11 O arail nanmarki ani en kadar en wasa lol, ad a ni lokaia en Ipru Apadon, a ad a ni lokaia en Krik Apolion. 12 Ari, tapin apwal akan daulier, a kilan, pil riau pan pwarado mur. 13 Tounlan kawonemen pepeuk koronete, i ap ron nil eu, me tapida san nan ose paieu en pei saraui, me mi mon Kot. 14 Amen indan tounlan kawonemen, me a koronete mia: Lapwada tounlan pamen, me salidier ni kailan pilap Oiprat. 15 Ari, tounlan pamen oko sapdokalar, me onoper on auer, o ran, o saunipon, o par, pwe ren kamela silekis eu en aramas akan. 16 Wadawad en tounpei, me dake os riasap; o i roner duen toto ar. 17 Iduen ai kilaner os akan ni kasansal o, o irail, me mod po arail, pere pras arail dueta kisiniai, me meimei o dueta swepel, o mon en os oko dueta mon en laien; o san ni au arail kisiniai, o ad, o swepel kin adewei. 18 Kariapa silu pukat silekis eu en aramas akan, me kamekilar, kisiniai, o ad, o swepel, me adewei san ni au arail. 19 Kelail en os akan mi nan au ar, o ni padaik arail, pwe padaik arail dueta serpent kan, o mon ar mia, o re kamekamki ir padaik ar. 20 A luan aramas akan, me so kamekilar kamekam pukat, kan kaluki wiawia en pa arail, pwe ender poni on tewil akan o dikedik en ani, me wiaki kold, o silper, o pras, o takai, o tuka, me so kak nar wasa, o so ron wasa, O so alialu. 21 Irail sota kaluki ar kamela, o ar wun ani, o ar nenek, o ar lipirap.

Copyright information for `PONPDN