Romans 12

Rl ai kan, i ap panaui komail pweki kalanan en Kot, komail en kida war omail, pwen wiala mairon maur, me saraui o kaperenda kupur en Kot, iei omail kaudok me pun. Komail der kaalemonin sappa, a komail en kawilikapada lol omail, pwe komail en kak kasauiada, da me kupur en Kot, me mau o kaperen, o unsok. Ki mak, me i aleer, i indan amen amen nan pun omail, ender inon ion pein i, laude san me kon on, a en lamelame me a en pun, duen Kot kotin nek on amen amen wan a poson. Pwe duen ni pali war atail kokon toto mia, a dodok en kokon akan kaidin dupeneta, lduen kitail me toto, war ta ieu ren Kristus, kitail ap kokon pena nan pun atail. Atail pai en mak akan mia ap toror pasan, duen mak o me kitail aleer: Ma deideikop kitail en kokopada duen wan poson, O ma dodok eu, kitail en kolekol atail dodok; o ma saunpadak amen, i en wiada padak, Ma amen kin panaui, i en panaui, ma amen kin kisakis wei, a en opampap, ma kaun amen, a en kanekanaion, ma amen, kin kalanan, a en peren kida. Omail limpok ender sapun, tateki me sued, teneten ni me mau. 10 Omail limpok pena en tapi san monion omail; wauneki amen, mon a pan waune kin uk. 11 Der tanana ni omail dodok; nen omail en inon ion dodok on Kaun O. 12 Peren ni kaporopor; kanonama ni ansau apwal; podidi on kapakap. 13 Kisakis on saraui samama kan; kasamo ki peren. 14 Kapaiada me kin paki komail; kapaiada o der kariala. 15 Perenda ren me popol akan; o sanesan ren me sanesan kan. 16 Komail minimin pena ni omail lamelam, der inon ion meakot me lapalap, a inon ion me tikitik; komail der aklolikon. 17 Komail der depukki on en amen a me sued me sued, a inon ion me kon on aramas akan karos. 18 Ma a pan kak pa omail, polaul on aramas akan karos. 19 Kompoke pai ko, komail der pein depuk, o komail der madan makar, pwe a intinidier: Ai depuk, Nai me pan depuk, me Kaun o kotin masani. 20 Ari, ma om imwintiti amen men manadar, kamana i; ma a men nim piladar, kanim pileda, pwe ma koe pan wia mepukat, nan koe ap pan ki penan mon a kol molus. 21 Koe der lodi on me sued, a poekidi me sued me mau.

Copyright information for `PONPDN