Romans 6

ARI, da me kitail en inda? Kitail en dadaurata dip, pwe mak en lalaudala? O so! Pala kitail pan dadaurata dip, me kitail mela saner? De komail sota asa, me karos, me paptaise on Kristus lesus, paptaise on a matala? Kitail ari ian i saredier ni paptais on mela, pwe duen Kristus kaiasa kidar linan en Sam san ren me melar akan, iduen kitail en pil weweideki ni maur kap. Pwe ma kitail kaparoki on i ni a matala, nan kitail pil pan paroki on i ni a iasadar. Pwe kitail asaer, me atail aramas marin ian kalopuelar, pwe war en dip en mokonaidier, pwe kitail solar papa dip. Pwe me melar, maiodar san dip. A ma kitail ian Kristus matalar, nan kitail kamelele, me kitail pil pan ian i ieiasata. Kitail asa, me Kristus kotin iasadar san ren me melar akan, ap solar pan pur on matala; mela solar pan poedi i. 10 Pwe ni a kotin matalar, a kotin matalar pan metapak pweki dip, a ni a kotin ieiasata, a kotin ieiasadan Kot. 11 Iduen komail, komail en wia kin komail me melar san dip, ap memaur on Kot ren Kristus Iesus. 12 Ari, komail ender mueid on dip, en kaunda war omail luet; pwen papa a inon sued akan. 13 Komail pil der mueid on dip o kokon omail akan, pwen men wia sapun a komail mueid on Kot pein komail, duen me kamauradar san ren me melar akan, o kokon omail akan en papa me pun on Kot. 14 Pwe dip sota pan kak poe komail edi, pwe komail solar mi pan kapun, pwe pan mak. 15 Ari da, kitail en wia dip, pwe kitail solar mi pan kapun, a pan mak? O so! 16 Komail sota asa, ma komail pan wiala pein komail ladu en peik, ari komail pan ladu en me komail kin pepeiki on? Ma dip komail pan mekila, a ma peik, komail pan pun kida. 17 A danke on Kot pwe komail solar ladu en dip; pwe met komail kin peiki on tiak en padak me komail ianer san monion omail. 18 Komail ari maioda san dip, komail id wiala ladun pun. 19 Nai me inda met nin tiak en aramas, pweki luet en uduk omail. Pwe duen omail panalan kokon omail akan, en ladun samin o sapun kan, pwen palian kapun, iduen komail en pan on kokon omail, en lidui me pun, pwen sarauila. 20 Pwe ni ansau me komail ladun dip, komail maio san me pun. 21 A iaduen wan mepukat ni ansau o, me komail kin namenokki ansau wet? Pwe imwi pan mepukat mela. 22 A met komail maiodar san ni dip, ap id wialar ladun Kot, o omail wan saraui mia o imwi pan maur soutuk. 23 Pwe pwain en dip mela, a pai en mak en Kot maur soutuk ren Kristus Iesus atail Kaun.

Copyright information for `PONPDN