Romans 7

DE ri ai kan, komail sota asa i kin peidok ren me asa kapun o me kapun o kin poedi aramas arain a memaur? Pwe li amen, me a warok mia, kin kaupinki kapun en a warok arain a memaur. A ma a warok melar, a muei saner kapun en a warok. A ma a pan paudeki amen ol ni a warok memaur, a pan adaneki kamal amen; a ma a warok melar, a muei saner kapun, ap sota pan kamal amen, ma a pan pur on amen ol. Ari ri ai kan, iduen pil komail mekilar kapun o pweki war en Kristus, pwen wiala nain amen, iet, me iasadar san ren me melar akan, pwen kaparapar on Kot. Pwe ni at kekeideki tiak en pali uduk, inon en dip me kelail nan kokon atail pweki kapun o, pwen kaparapar on mela. A met kitail muei saner kapun o, pwe sal pat on mela olar, pwe kitail en papa on tiak kap en nen, a kaidin on tiak marin en intin. Ari, da me kitail en inda? Me dip kapun o? O so! A i pan sasa dip, ma so kapun. Pwe I pan sasa duen inon sued, ma kapun so kalok kidar: Koe der norok! A dip kadiarok kidar kusoned, ap kainon on ia son en inon sued karos, pwe ma sota kapun dip mela. Pwe mas o i sota mi pan kapun, ap mamaureta, a kusoned lao mia, dip ai ap diarokadar. 10 A nai melar; kusoned, me loki don ia, pwe i en maure kida, kare on ia mela. 11 Pwe dip kadiarok kidar kusoned liapai ia dar, ap kame ia lar. 12 Ari, kapun o me saraui o kusoned me saraui, a pun o mau. 13 A iaduen me mau kot kare on ia mela? O so! A dip en sansale kida me kamau o ni a kare on ia mela, pwe dip en sansale kida kusoned. 14 Pwe kitail asa, me kapun o me nenin, a nai me uduken o netilan dip. 15 Pwe i sota asa, da me i en wia. Pwe kaidin me i mauki, me i kin wiada, a me i kin suedeki, iei me i kin wia. 16 Ari, ma i kin wiada, me i kan wia, nan i kin kasansaleda, me kapun me mau. 17 A ma i wiadar, me i sota men wia, kaidin nai me wiadar, a dip me mimi lol i. 18 Pwe i asa, me sota mau kot mi lol i nan uduk ai, pwe i kin men wiada me mau, a en anada me pun i sota kak on. 19 Pwe me mau o, me i men wiada, i sota kin kapwaida, a me sued, me i kan, i me i kin wiada. 20 A ma i wiada, me i so men wiada, kaidin nai me wiada, a dip me mi lol i. 21 let me kapun kadiarok on ia: Ni ai men wiada me mau, me sued mimi re i. 22 Pwe i kin mauki kapun en Kot pali lol en aramas. 23 I ap diaradar eu kapun ni ai kokon akan, me kin palian kapun en loli, ap kalua ia di pan kapun en dip, me mi nan ai kokon akan. 24 O nai aramas luet amen! Is me pan kamaio wei ia san ni war mela wet! 25 I danke Kot pweki Iesus Kristus atail Kaun. Nan lol i i kin papan kapun en Kot, a ni pali uduk kapun en dip.

Copyright information for `PONPDN