1 Corinthians 3

Kerisoné ala diriyóló tuȩ́niru alale seretei

Norape-ó, ya̧lo dia̧paae Talené fo yó móturaalu, Dȩi Kepe Wisi betere so whi̧paae yó matere fo kaae yó manépatei, dia̧ tó tikiné ekȩlere ala du betereteiné, mo so whi̧ kaae beterepó. Yesu Keriso tua̧mó keteirape kaae betepa, ai da̧lemótóró yó mótu betalepó. Dia̧ diri o̧la naaire su̧ni, keteirape kaae betepa, mo dirire so whi̧mó matere o̧la kaae meni, ketei matere awa̧ kaaetóró malepó. Miókélé dia̧ dirii o̧la naaire su̧nipó. Ti dia̧ta, tó tikiné ekȩlere ala ha̧le yótóró tarapó. Ti noa betené ya̧lo i fo de? Mepaae whi̧né dere ala kolóló, dia̧sisi u tȩterótu i tȩterótu yóló dei tuȩ́ mutere alaró arale sere alatamo ha̧le yó tarapó. Tétu, diaao̧ tó tikiné ekȩlere ala sya fu beteretei mo ha̧kearóló yó matapó. Diaao̧ ai du betere alata, ha̧le mo so whi̧né dere ala kaaepó. Ti noatepae, me whi̧né duraalu, ȩ Pol-né dere fo sya fulapó, mené du, ȩ Apolos sya fulapó du betere-a, ha̧le mo whi̧né dere ala kaae diaao̧kélé dumipóló de?

Ti Apolos-a, noa whi̧é? Ȩ Pol-kélé noa whi̧é? Da̧mota, Talené kutó diratere whi̧ maaté bitu, ama fo dia̧paae maleteiné dia̧ a̧paae tuȩ́ tiki ai tiró betere ape. Talené amatei kutó terekeyóló whi̧ doko̧ beta̧ beta̧ yóló matere kaae, da̧mopaae malepó. Atéreteiné, o̧la wae ya̧lo biliyóo, Apolos a̧ ti o̧la wisiyóló holó̧póló wȩi deróo yaletei, ai o̧la wae wisiyóló horatere alata, ti Kótóné amatóró eratapó. Ti o̧la wae bilitere whi̧ró wȩi derótu betere whi̧tamota, mo ha̧le o̧la ao̧rapó. O̧la horótu betere Kótó beta̧ mo doasi ai ape. O̧la wae bilitere whi̧ró wȩi deratere whi̧tamoné beta̧ alatóró eraai kisipa mutu, kutó ditu beterapó. Atétere kutó Talené taleyóló, me whi̧né ama diyale kutó su̧tóró dupu melóo, me whi̧né diale kutómókélé atérótóró melóo, yaalopó. Ti noatepae, da̧mota Kótóné ama beta̧ kutó diratere whi̧ betepa, dia̧ta Kótóné ama kutóró tȩtere betamo kaaepó.

10 Kótóné ama hamokoróló ȩ ha̧le tao saleteiné, fosó fosóre whi̧né be tȩtu dere kaae tȩyaairaalu, kaae sóró hae eleké ya̧lo deyalepó. Atéró deyale eleké tómó me whi̧né be tȩtu beterapó. Atéró be tȩtere whi̧rape doko̧ feané ho̧ko tȩni, mo hotowaró kaae taru tȩnérapó. 11 Ti noatepae, ai tȩne be eleké taaróló, me whi̧né eleké kae denénipó. Ti ai be tȩtere elekéta me kae mei, Yesu Kerisopaae dó faróló erapó. 12 Mepaae whi̧né ai kale dere eleké tómó be tȩturaalu,kold kapa, ósilpa kapa ó doasimoniné duputere kane ó ni fake ó ha̧ta sóku ó kape ó we dako sórótamo tȩtu betepa, ti Talené ama taletere be dȩmó, whi̧rape doko̧ feané diyale kutó ka̧ae kolóló ha̧kearaalo ai ape. 13 Ti ai be tȩtere whi̧ doko̧ feané diyale kutó Talené ama taletere be dȩmó, mé whi̧né diri o̧la sóró tȩyóo, mé whi̧né béi o̧la sóró tȩyóo eréró siné dóló ha̧kearatepa, kelaalopó. 14 Mé whi̧né tȩale betamo siné dénitepa, ti ama diyale kutómó dupu wisi saalo ai ape. 15 Mé whi̧né ama tȩyale betamo siné doló kemeró betepa, ti ama diyale kutómó me dupu saalomeipó. Ti a̧ aluyao̧sóró Talené tao saalotei, ama kuti ó mepaae o̧la o̧la fea siné doló tiki ha̧le fu dere kaae yaalopó.

16 Dia̧ta, Kótópaae moma dere be tȩnuraalu, Kótóné Dȩi Kepe Wisi dia̧ tua̧mó ai betere kisipanié? 17 Kótópaae momatere betamo, mepaae so whi̧né fisikóló dorótu betepa, ti Kótóné ai so whi̧kélé doraalopó. Ti noatepae, Kótópaae moma yó̧póló tȩne beta, me dowi alatamo hosekéni, mo ama alatóró eró̧póló kae tȩnó betere momatere be ti dia̧tóró ai ape.

18 Diaao̧tei dia̧ta, fea ala bete kisipare so whi̧ nisi yao̧se. Mió i alimó betó mole so whi̧né kisipané i sekȩ́ta mo fosó fosórapó depa, ti ai whi̧ a̧ me ala tuȩ́ inire whi̧ kaae bitu, Talené ala beta̧ sya fu beteró̧póló yae. Atétepa, ti mo fosó fosóre whi̧ betaalo ai ape. 19 Ti noatepae, i haemó betere whi̧rapené mole fosó fosói kisipa Kótóné kilituraalu, ita bete muni ho̧ko alapó du beterapó. Aita, i asȩmó mole fo kaaepó.

“I haemó fosó fosói kisipa mole whi̧rapené so whi̧ dilikitu betere alané denólótu betere alamó Kótóné atimatei daalopó,” erapó.
20 Ai fo kaae me i ape.

“I haemó betó mole fosó fosóre whi̧rapené tuȩ́ tikita, me bete muni ha̧le o̧la kaae ao̧retei Talené ama mo tuȩ́rapó,” erapó.
21 Térapa, mo i hae whi̧né dia̧mó meló betere o̧la o̧lakélé, take nalopaae yaaitere alakélé, fea dia̧ Yesu Keriso tua̧mó betepa meló beterapa, mepaae whi̧rape doiyóló bopé fake dere ala du betao̧se. 22 Dia̧paae ai meló betere o̧lata, Pol ó Apolos ó Sipas (Pita) ó mió i ere hae tiki ó betere alakélé, ó sukutere alakélé ó mió du betere alakélé, ó take nalopaae yaaitere alakélé fea Talené dia̧mó meló betereteiné ai o̧la o̧la taleta, ti dia̧tórótipó. 23 Ti dia̧kélé, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisoné ama so whi̧tóró betóo, Yesu a̧kélé Kótó ao̧mó ama naalema betóo, erapó.

Copyright information for `PPO