1 Corinthians 4

Da̧ta Kerisoné kutó diratere Aposel whi̧ beterapó

Térapa, dia̧né da̧ noa kaae whi̧ bitu déró, i dere fo wosóló kisipa muae. Da̧ta, so whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisoné kutó diratere whi̧ bitu, Kótóné kinóló mole mo fo wisi wisiyóló kaae taru, so whi̧ feapaae ha̧keamó yó mótu beteró̧póló da̧ sóró beteralepó. Téró mepaae whi̧né, me whi̧paae i kutó ó o̧la wisi mo tawae depa, ti mo wisiyóló kaae tanérapó. Nalo ama diyale kutó talené kelera̧lemó, ho̧ko dini mo donotóró dipa, ti mo wisirapó yaalopó. Ya̧lo ha̧sókó fóló yale ala dia̧né ó mepaae fo tokó̧ló taletere whi̧rapené taletepa, ȩ whaalia inipó. I dere fota, mo dapó. Ȩ ha̧sókó fóló du betere ala ya̧lotei tale dumipó. Kótóné keletómó ȩ ha̧sókó fóló yale ala ya̧lo hosaa tua̧mó munipóló kisipa mutapó. Tétu, ya̧lotei ȩ taleyóló me ha̧sókó fele ala munipó depa, ti ȩ me ala initere whi̧póló dumipó. Ya̧lo du betere alata, Talené ama beta̧ taletu beterapó. Atérapa, so whi̧né du betere ala taleyaai Talené tukóló muló betere be dȩ teópatei, diaao̧ me whi̧ taleyóló só deréni, Talenétóró yó̧póló kaae tawae. A̧ wale sukamó so whi̧né diliki tua̧mó kinóló du betere ala ha̧kearóló dȩ tua̧mó mulóo, so whi̧né me ala yaairaalu hosaa tua̧mó kikiti mutu betere kisipa tikikélé ha̧kearóo, yaalopó. Atétere sukamó, so whi̧ feané yale wisi alamó Kótóné atima dupu beta̧ beta̧ yóló matepa saalopó.

Atérapa ne norape-ó, Apolos da̧moné dia̧ tao saai kisipa mutu, yale ala fea, dia̧paae asȩmó ai deté wale fota, diaao̧ kisipa só̧póló su̧róló yalepó. Ti noa betené mei, Juda fakené mara mole fo i ape.

“Talené asȩyóló muló betere fota, mo whi̧né kisipa mole alatamo touróló yao̧se,”
ere fo bete diaao̧ kisipa yaasepóló, du betere alapaae dó faróló da̧moné yó malepó. Atéyale ala dia̧né wisiyóló kisipa depa, ti me whi̧né doi sóró horóo, me whi̧né doimo só deratere alata, bopé faketere ala yaalomeipó.
Ti noatepae, ya̧ kolósu me whi̧ kolósu yóló, me whi̧ kaepó du betere-a, né kae kae yóló beterale? Naao ai sóró tare o̧lata, ya̧ mené menipóló kisipa mute? Ai o̧latamo naao sóró tarapóló kisipa mutepa, ti naaotei salepóló kisipa mutu noatepa bopé faketu betere? Téni, dia̧né ai mole o̧la o̧lata, mené dia̧mó meló beterapa, bopé faketere ala mo taalae.

Diaao̧ senére o̧la ó enére ala fea ya̧ya̧re nisiyalemó, dia̧ mo su̧ ai ererapó! Dia̧ta, o̧la o̧la fea ya̧ya̧ni, mo néli whi̧rape ai bitirapó! Da̧né dia̧ tao sini, dia̧ tȩteróló kaae tare doasi topo whi̧rape ai bitirapó! Dia̧ tȩteróló kaae tare doasi topo whi̧rape bitua̧sóró, ti da̧kélé dia̧tamo beta̧mó tȩteróló kaae tare whi̧ bitu, hȩkesetere ala du bitua̧pó! Ti noatepae, ya̧lo kisipanéaposel whi̧rape da̧ta, Korin bemó betó mole so whi̧né keletómó Kótónétei da̧ doi muni mo belei o̧la kaae ao̧rapó. Ti da̧ta, bóené be nóló so whi̧ feané keletómó doasi hale seróló daairaalu, dokóló muló betere ao̧rapó. Atére ala i haemó betó mole so whi̧nékélé, hepen-mó betó moleensel-rapenékélé, koló̧póló ha̧keamó hale seralepó. 10 Da̧ta, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisoné ala erótu, kisipa okokoi whi̧rape ao̧pa, dia̧ta Keriso tua̧mó bitu, ama ala erótu betere fosó fosóre whi̧rape ao̧rapó! Da̧ fotoko̧ buni, bére whi̧rape betepa, dia̧ doasi fotoko̧ bole whi̧rape ai betererapó! Dia̧ doasi doi mole whi̧rape betepa, da̧ta belei sókótei i betó mole ape! 11 Take bitiré wóló, mió i betere alimókélé, o̧la meiyóló wotetamo betere alakélé, wȩi nokole dere alakélé, dowi bisinaai fi kuti deróló betere alakélé, mo doasi susupu sere alakélé, da̧ be meiyóló ho̧ko fité kotere alakélé, ha̧le yó tarapó. 12 Da̧ naaire o̧la ó fitere bemó kisipa mutu, da̧né fotoko̧nétei depe tukówei kutó ditu beterapó. Mepaae whi̧né da̧ só deróló faletere fo depa, atimapaae Talené dia̧ wisiró̧póló yae fo beta̧ yóo, da̧paae doasi susupui ala eratepatei tokó̧ meni, me o̧la meipóló ha̧le bele yóo, du beterapó. 13 Mepaae whi̧rapené da̧ eratere fo depa, da̧né atimapaae mo naamei fo maaté dua dapó. I haemó betó mole so whi̧né da̧ kilitu, doi muni mo dowi taae fatere o̧la kaae ao̧raté waletei, miokélé ai alatóró ha̧le yó tarapó.

14 Ya̧lo i asȩtu betere fota, dia̧ hale yó̧póló dumitei, dia̧ ya̧lo mo hosaa mole naale senaale kaae betereteiné, dia̧ kó̧paae fao̧sóró ma fo dapó. 15 Dia̧ Kerisoné ala erótu betere tua̧mó, kaae tare whi̧rape mo ha̧le o̧la kaae betó mupatei, dia̧né ayata dekéró bitinipó. Ti noatepae ȩta, da̧ tȩteró kaae tare whi̧ Yesu tua̧mó bitu, ama fo wisi yó maleteiné ȩ diaao̧ aya alée felepó. 16 Atéreteiné, dia̧né ya̧lo dere ala kolóló su̧róló yaasepóló, dia̧ ketekȩ bulóló ma fo i dere ape. 17 Ti noa ala yaai meipó. Ya̧lo mo yaala sókó fu betere naale Timoti a̧ dia̧ beterepaae ai dotonatere ape. Ti aita ha̧le mei, Tale tua̧mó bitu, tuȩ́ tiki tiróló Talené ala eró tare whi̧ wisipó. So whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Keriso tua̧mó bitu, ya̧lo du betere ala diaao̧ kisipa kete yao̧sóró, ama dia̧paae yaalopó. Ti be hulua doko̧ feamó betere Keriso so whi̧paae yó maté kutu betere foró ya̧lo yó matere fotamo wusuró mo beta̧ alatóró erapó.

18 Ȩ dia̧ beterepaae waalomei nisiyóló, dia̧ mepaae so whi̧ doasi kisipare whi̧ ao̧yóló bopé faketu beterapó. 19 Atétu betepatei, Talené ama kisipanétamo ȩ dia̧ beterepaae wó̧póló depa, ti mo felekemó waalo ai ape. Atéró wóló bitu, ai bopé faketu betere whi̧rapené dere fo maaté wosaai mei, ai fo tua̧mókélé noa kaae fotoko̧ buléró ka̧ae kelaai dapó. 20 Ti noatepae, so whi̧paae Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧mó mole ala eróturaalu, mo whi̧né foné maaté ini, Kótóné ama fotoko̧nétóró erótua dapó. 21 Ȩ aipaae wouraalu, dia̧ supuraai biya̧tamo waalopé, yaala sókó furaalu naameyóló mo dua apeloé? Diaao̧ kisipané mé alakó dia̧paae eraai ape yóló kisipa mute?

Copyright information for `PPO