1 Corinthians 6

Keriso no hamoma fo tokó̧ló só derao̧se

Dia̧kó me whi̧tamo mepaae o̧lamó arale supa, Kótóné kae beteró betere so whi̧ dia̧sisi wisiranépatei taaróló Kótó tuȩ́nire whi̧rapené tale yó̧póló sóró fu betere ala wisire? Take nalopaae i haemó betó mole so whi̧ feané dere ala, Kótóné kae beteró betere so whi̧né taleyaalopó ere fo diaao̧ kisipanié? Ti dia̧nétamo i haemó betó mole so whi̧né dere ala diaao̧ taleyó̧póló, Talené yóló muló betepa, ti dia̧ tua̧mó ai du betere mo sawa alakélé tale enénipóló kisipa mute? Take nalopaaeensel-rapené du betere ala da̧né taleyaalopó ere fo dia̧ kisipanié? Ti atei kaae doasi hapólui ala da̧né su̧mó enérapa, i haemó mo sawa alatei dia̧sisi alale sóró bóe du betere ala su̧mó wisiranénipa de? Térapa, Keriso so whi̧ dia̧ tua̧mó atei kaae arale sóró bóe dupa, ti dia̧kó mepaae doi munire so whi̧nékélé su̧mó taleyóló donoranérapa, atei kaae so whi̧ sóró beterae. Ya̧lo i dere fota, dia̧ haleyó̧póló dapó. Talepaae tuȩ́ tiki tiró betere so whi̧ dia̧sisi alale su betere ala taleyóló wisiraaire fosó fosói kisipa mole whi̧kó dia̧ tua̧mó bitinipa du betere? Dia̧sisi atéró donoréni, Kótópaae tuȩ́ tiki tirénire so whi̧né keletómó mepaae no ne hamoma só deraairaalu, fo tokó̧ló taletereGavman whi̧rapepaae taleyae du ai betere ape!

Dia̧ me dupu saai kisipa mutu, mepaae ne notamo fo tokó̧ló só derótu betereteiné, Talené ala erateretei taaróló, mo ti haepaae derepale ala ha̧kearatapó. Mepaae whi̧né ya̧paae erale sekȩi alaró kapala dilikó̧ló naao o̧la o̧la sere alatamota, dupu saai dapóló fo tekȩni, me o̧la meipóló taalatepa mo wisirapó. Aténi, dia̧né mepaae so whi̧ dilikó̧ló atimané o̧la o̧la sóo, atimapaae sekȩi ala eróo, du betereteita, diaao̧ no nepaaetei du beterapó.

Dowi ala du betere so whi̧ Kótóné tȩteróló kaae tare tua̧mó betaalomeipó ere fo dia̧ kisipa munié? Nópu nokole so whi̧ ó kapala kótópaae momatere so whi̧ ó whi̧né dokore so ó so dokore whi̧ kae sotamo nópu nokole so whi̧ ó whi̧ hamomatamo ó so hamomatamotei nópu nokole so whi̧ ó whi̧né tiki dotonólómoni sere whi̧ ó o̧lémi nokole so whi̧ ó néli whi̧ betaai wisi wisi o̧la dekéró senée dere so whi̧ ó wȩi mo dekéró nóló keyaa fole so whi̧ ó me whi̧ eratere so whi̧ ó so whi̧ dilikó̧ló o̧la o̧la su betere so whi̧ fea, Kótóné tȩteróló kaae tare ao̧mó betaalopó dere fo mo nisiyóló wosao̧se. Aita, kapala fo dapó. 11 Ai dosa̧ayale alarapeta, dia̧ mepaae whi̧né mo du betaletei, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné doimó fokóló kae beteróo, ama so whi̧póló sóró kae beteróo, me ala muni mo donoi so whi̧ beteróo, ere alata, da̧ kaae tare Tale Kótóné Dȩi Kepe Wisiné erapó.

Nópu nokole dowi alamó ere fo

12 Mepaae whi̧né duraalu, “Kae kae ala fea fo muni, ya̧lo mo su̧mó enérapó,” du beterapó. Tépatei, mepaae alané da̧ tao sumipó. “Kae kae ala fea yaaire fo muni, ya̧lo mo su̧mó enérapó,” du betepatei, mepaae alané ȩ tȩteróló kaae tawao̧sóró, ai o̧lané wae sóró kutó diratere whi̧ momó kaae betaalo meipó. 13 Mara mole fo i ape. “Mo o̧lata, wotetepa nóo, depeta, ti o̧la naai daayóo erapó,” Tépatei, o̧laró depetamo ti Kótóné doróló mo ti aluraalopó. Talené da̧né tiki aleyaleteita, nópu nó̧póló ini, ama kisipa mole ala beta̧ eró̧póló erapó. Da̧né tikikélé Talené ama dupuyóló wisiró betereteiné, amatórótipó. 14 Kótóné ama doasi bole fotoko̧né da̧ tȩteróló kaae tare Tale suka̧letei momó kepaaróló beteralepó. A̧ atétu yale kaae, da̧kélé ama kepaaróló beteraalopó. 15 Whi̧né mo tikimó hó naase daalure kaae, dia̧ touróló betere so whi̧ feata, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisoné tikitóró daalapóló kisipanié? Ti Kerisoné tikimó olekere so whi̧tei, nópu nokole sotamo olekeyóló beta̧ tiki daatere ala wisire? Aita mo enéi ala meipó. 16 Mepaae whi̧né nópu nokole sotamo fitepa, ti atimaamo mo beta̧ tikitóró alée foletei dia̧ kisipanié? Ti noatepae, i fo asȩrapó.

“Atimaamo tiki beta̧mó touratepa, ti beta̧ tikitóró alée faalopó.”
17 Tépatei, mepaae whi̧ de Taletamo olekeyóló beta̧mó betepa, ti ai whi̧né keperó Talené kepetamo mo beta̧ alatóró erapó.

18 Dia̧ nópu nokole ala tua̧mó bitini, ai ala sisópaae eróló botokó fae. Mepaae kae kae dowi alata, ha̧le tómó maaté deretei, nópu nokole alata, mo naao tikitei doróló folokolerótu beterapó. 19 Dia̧né tikita, Kótóné dia̧ melale Dȩi Kepe Wisiné momatere be tȩnapó. Talené dia̧ melale Dȩi Kepe Wisi dia̧ tua̧mó beterapóló kisipa mutumié? Ti diaao̧ tiki taleta dia̧ mei, Talené mo doasi o̧lané dupurapó. Atérapa, me noa kaae ala yaaitepa, ti Kótóné doi doasi mulatere ala beta̧ du betae.

Copyright information for `PPO