1 Corinthians 8

Kapala kótópaae momatere o̧la nokolemó dere fo

Ya̧lo i dere fota, kapala kótópaae momayóló ha̧le matere o̧lamó dapó. Mepaae bete mole alarape da̧ feané kisipa siré waletei, mió da̧né mo diriyóló kisiparapó. Fea ala fea atima tuȩ́rapó du betepatei, atima doasi whi̧ ao̧yóló bopé faketu beterapó. Tépatei, yaala sókó fole alané ti so whi̧ wisiróló, kae beteraté fu beterapó. Mepaaené kisipané fea ala ama bete wisiyóló tuȩ́rapó du betere whi̧ta, mepaae ala mo diriyóló kisipanipó. Atétere whi̧ fea ala turó kisipa yaaire teórapó. Tépatei, Kótópaae yaala sókó fu betere whi̧ta, Kótóné mo wisiyóló kisiparapó. Térapa, kapala kótópaae momatere alamó i dapa wosae. I haemó kae kae kapala kótó su̧róló aleyale o̧la me bete muni yóo, Kótóta me kae bitini, mo beta̧tóró betóo eretei, da̧né mo diriyóló kisiparapó. Ti noatepae, so whi̧né mepaae i haemó ere o̧la o̧la ó sa̧mó daae mole o̧la o̧la kilitu, kótórapekélé, talerapekélé, dekéró betó mulapó dua dapó. Ha̧le betó mole so whi̧né ai fo du betepatei, da̧ Keriso so whi̧néta, Kótó me kaae mei, mo beta̧tóró beterapóló kisiparapó. Ai Kótóta, da̧né Aya bitu, i haemó yó mole o̧la o̧la fea amatóró kaaróo, da̧kélé ama kisipa mole ala eró̧póló aleyóló beteróo, erapó. Atére kaae, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ me kae bitini, Yesu Keriso mo beta̧tóró beterapó. Fea o̧la o̧laró wisi wisi alatamo Kótóné a̧paae aleyae depa, amatóró aleyóo, da̧né betere betekélé a̧ tua̧mó muóo ereteiné, ama ala da̧né ha̧le eraté fu beterapó.

Da̧néta, ai alarape diriyóló kisiparetei, mepaae teó wale Keriso so whi̧né ti diriyóló kisipanipó. Atére so whi̧ atima kapala kótópaae momatua yaletei, ti dowi alapóló kisiparapó. Ti noatepae, atimané tuȩ́ béruraalu kapala kótópaae matere o̧la nukupa, ti atimané tuȩ́ tiki mo doraalopóló kisipa mulapó. Atépatei, ai o̧la nokole alané da̧ Kótó betere felekepaae dapesó fumipó. O̧la néni wetere alanékélé da̧ doraalo meipó. Atére dere kaae, o̧la nokole alanékélé da̧ wisiyóló beteraalo meipó.

Tépatei, naao kisipanétamo taleyóló naaitepa ó we yaaitepa ti wisirapó. Tétutei, naao tuȩ́ sya fóló du betere alané mepaae tuȩ́ tiki dirini, bére so whi̧ dée nalao̧sóró mo hotowaró kaae tawae. 10 Ti noatepae, ai kapala kótópaae moma dere bemó o̧la nuku betepa, mepaae tuȩ́ tiki dirinire so whi̧né dia̧ kisipa dirire so whi̧ sya wóló, kapala kótópaae matere o̧la naalo wini, halaainé nukupa atima dée nalaalomeipóló kisipa mute? 11 Dia̧ fea ala tuȩ́rapó du betereteiné, kale kisipa dirinire notei dorótu beterapó. Ti ai so whi̧ta, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso sukuturaalu tao sale no nepó. 12 Atéró du betere dowi alané, tuȩ́ tiki bére no nepaae sekȩi ala eróló dorótu beterapó. Atéturaalu, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisopaaekélé dowi ala erótu beterapó. 13 Ya̧lo atéró, o̧la nokole alanétamo no nerape dée nanóló dowi ala depa, ti ȩ hupu ó na momó kae naalomeipó. Ti noa yao̧sóró mei, ya̧lo dere alané atima dée nalao̧sórópó.

Copyright information for `PPO