2 Corinthians 10

Pol Talené kutó dirateremó kae kae eratere fo yaletei

Ȩ dia̧tamo beta̧mó betale sukamó, ȩ fo ko̧ló ko̧ló yóló wire whi̧ ao̧retei, kae tikimó bitu ti wini, halaainé asȩtu beterapóló ȩ eratere fo ai du betere ape. Tépatei, Talené fo ao̧mó sukó̧ló betere alaró witamo naameiné dua betere alatamo Kerisoné ȩpaae eratepa, ȩ ai ala tua̧mó bitu, ȩ Pol-né dia̧paae i yae dere fo wosóló, mo yaasepóló dapó. Ti ȩ dia̧ beterepaae wale sukamó, mepaae so whi̧né kisipané da̧ i haemó mole ala sya furaalu, Talené ala eratere nisiyóló, da̧ eratere so whi̧ ȩ halaainé foné sao̧sóró, dia̧ miótitei donoróló betae yóló i dere ape. Ti noatepae, da̧ i haemó ha̧le bituraalu dele bóeta, i haemó mo whi̧né dele bóe kaae meipó. Da̧né bóe dele o̧la o̧lakélé, mo bóe dele o̧la o̧la kaae meipó. Da̧né bóe dele o̧la o̧lata, Kótóné doasi fotoko̧ fa̧aneteiné Kótótamo bóe duraalu, ere dirii sa fisikóló doranérapó. Mepaae so whi̧né Kótó a̧ etei kaae Tale beterapóló kisipa yao̧sóró sesé duraalu, kae kae fosó fosói foró, bete mole o̧la ao̧ratere alatamoné sa kaae depa, da̧né fisikóló dorótu beterapó. Téturaalu, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisoné ala eraai mole kisipa kó̧paae fao̧sóró, da̧né tuȩ́ tiki turó Yesuné tȩteróló kaae tare ao̧mó muló̧póló, mo hotowaró kaae tarapó. Dia̧ Talené fo wosóló, ao̧mó sukó̧ló bitu sya fóló erótu betepa, ti mepaae ai fo wosetere hó̧yóló dowa̧ae fu betere so whi̧ fea da̧né só deróló kwia melaai da̧ siki siki yóló betenérapó.

Dia̧ta, mo tómó ere ala maaté kilitu beterapó. Mepaae whi̧né a̧ta, Kerisoné whi̧ beterapó depa, ti da̧kélé a̧re kaae Kerisoné whi̧tóró beteretei ama kisipa yó̧póló yae. Ita, dia̧ só deróló doraai dumitei, Keriso tua̧mó diriyóló beteratere ala da̧né tȩteróló kaae tanó̧póló, Talené da̧paae melalepó. Atérené ȩ haleni, halaainé dia̧paae ha̧keamó i du betere ape. Ya̧lo dia̧paae asȩmó i dere fota, dia̧ wiratere nisi yao̧se. 10 Ti noatepae, mepaae whi̧rapené duraalu, “Ama asȩmó deteraai fo du betepatei, a̧ woló beta̧mó bitu dere fota, ti kisipa inire whi̧né fo kaae ho̧ko du beterapóló,” erótua dapó. 11 Atei kaae eratere fo dere so whi̧né, da̧ kae tikimó bitu asȩmó dere fo kolósu, da̧ aipaae wóló mo dere ala kolósu depa, me ala kae mei, mo beta̧ alatóró epa kelaalopó.

12 Mepaae whi̧rape atimané ditere kutómó atimatei doi sóró horótu dere kaae da̧né dumipó. Ti atimané du betere ala atimatei taleyóló atimata, etei kaae whi̧rape beterapó du beterapó. Tétu, atimané dere ala ka̧ae kolóló u kolósu, i kolósu du betere alata, wisi tuȩ́ muluraalu dumipó. 13 Atima atépatei, da̧ta mo da̧né diale kutómótóró bopé faketu beterapó. Ti da̧né i ditu betere kutóta, Kótóné da̧paae diyae yale da̧lemótóró dituraalu, da̧ bopé faketu beterapó. Ai da̧le muló betere kutó tua̧mó dia̧kélé ai bole ape. 14 Da̧ fo wisi yó maté kuturaalu, dia̧ beterepaae ua̧meisóró, ti etei kaae bopé fake dere ala ua̧meipó. Tépatei, Kerisoné fo wisi dia̧paaekélé yó male waleteiné da̧ mo donomó bopé fake dapó. 15 Da̧né diyale kutó mupatei, kae whi̧né diyale kutómó da̧ bopé fake dumi, mo da̧né ditere kutómótóró bopé faketu beterapó. Ti dia̧né kisipa tiró betere ala faketé fupa, da̧ dia̧ tua̧mó bitu ditere kutókélé mo ti fakeraai kisipa mutu, Talepaae tuȩ́ tiróló hai̧tamo i betere ape. 16 Talené mió i wosetere fo wisi da̧né erateretei dia̧ tua̧mó faketepa, ti dia̧ betere tiki mo utéró betó mole so whi̧paaekélé yó maaté kwȩyaai kisipa mutapó. Mené diyale kutómótei, da̧né yalepóló ha̧le bopé fake yao̧sóró, mepaae whi̧rapené yó menire tikipaae yó maté kwȩyaai dapó. 17 Tépatei,

“Mepaae whi̧ bopé fakeyaai depa, ti Talené fotoko̧ a̧ tua̧paae su̧raleteiné diyalepóló,” enérapó.
18 Ti me whi̧né ama diale kutó amatei fopeyóló, a̧tei dukiratepa, bete munipó. Tépatei, Talené me whi̧né diyale kutó taleyóló wisirapó depa, ti ai whi̧né kutó wisi diremó dapó.

Copyright information for `PPO