2 Corinthians 3

Da̧nétei da̧ yó matere whi̧póló dukiratere fo momó yaai dapóló de? Ó da̧ta etei kaae so whi̧pó kisipa yó̧póló asȩyóló matepa só fole whi̧rapené dere kaae da̧né de? Mepaae whi̧rapené dere kaae, da̧ etei kaae whi̧pó yó̧póló, asȩkó eróló dia̧paae yó melaai, ó diaao̧ da̧ meló̧póló wosetere nisi de? Aita ti dia̧tóró iru, da̧né hosaa tua̧mó asȩreteiné so whi̧ feané kolóló dosa̧anérapó. Dia̧ta, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisoné asȩreteiné diaao̧ du betere ala so whi̧né kilituraalu, ita Pol-sépiné diale kutómó oleyale dupóló ha̧kearatapó. Aita mo asȩtere wȩiné ini, mo ti betó tare Kótóné Kepe Wisiné eró beterapó. Ai asȩta, mo kane fake tómó ini, so whi̧né hosaa tua̧mótóró erapó.

Ai ala erémólópóló tuȩ́ tamo muluraalu dumi, Kótóné keletómó da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisoné da̧ fotoko̧ratepa, mo ere alatóró halaainé dapó. Ai alata, da̧nétei kaayóló ipakó, da̧né yalepó fo enénipó. Aita, Kótó a̧ tua̧mó ere alané da̧ su̧ratepa du beterapó. Ti Kótóné ama kutó diratere whi̧ bitu, ama so whi̧ tao saalopóló mulale dirii kisi fo eró̧póló, ama fotoko̧ da̧paae mo su̧ralepó. Ai fota, asȩné ini, Dȩi Kepe Wisiné eró beterapó. Ti noatepae, asȩre foné da̧ dóló sukunateretei, Dȩi Kepenéta, da̧mó mo ti betere bete mótu beterapó.

Kale kisi fo tua̧mó ama mo kae ere dȩ wisinaale fa̧anapóló ere fo

Take Moses-né Kótóné ala eróturaalu, kane fake tómó asȩyale fo yó malepó. Ai foné so whi̧paae sukutere alatei eralepó. Ai alata, dȩ wisinaaletamo weipakalepó. Ai dȩta, alu deté faaipatei Moses-né kelepaa dȩyó faleteiné, kele detȩ́liru Israel fake so whi̧né ama kelepaa diriyóló kilini ipakalepó. Mió Dȩi Kepe Wisiné erótu betere alatamo wale dȩné take ai alatamo wale dȩ mo ti bosenó bitinipóló de? Kale tukóló muló betere fo sya furaalu du betale alané, so whi̧ fea taleyóló só deró beterepó. Ti ai alata, Talené dȩ wisinaaletamo weipakalepó. Téyaletei, mo donoi so whi̧pó dere ala tua̧mó wale dȩné kale folosóró wale dȩ mo ti bosenó beterapó. 10 Ti take alatamo wale dȩ kolósu, mió ere alatamo wale dȩ kolósu depa, mió ere alané dȩ mo doasi ereteiné take wale dȩ ha̧le o̧la kaae ao̧ró beterapó. 11 Take mo ha̧leke sukamó maaté yóló alu deté fele alata, dȩtamo walepó. Téyaletei, mo ti deté fu betaaire alatamo wale dȩta, mo doasipó.

12 Take nalopaae da̧ atei wisi ala tua̧mó betaalopóló kisipa mutu da̧ wini, halaainé Talené ala i erótu betere ape. 13 Moses-né kelepaamó ere dȩ alu deté foletei, Israel so whi̧né kelao̧sóró, kutiné husurótua ipakalepó. Mió da̧né ai yale kaae enénipó. 14 Tépatei, take atimané kutiri hapólu ipakalepó. Atére kaae, take atimané kutiri husirale kuti miókélé ha̧le iru, take tukóló mulale fo dosa̧atepakélé, atima tuȩ́ hapólutóró yó tarapó. Ai husiró betere kutita, mené da̧ae faranénitei, Keriso tua̧mó betere alané beta̧ da̧ae faranérapó. 15 Mió i alimókélé, Moses-né asȩre fo dosa̧atu betepatei, atima kisipa tiki hapóluru, hosaakélé ha̧le ta̧re alata, kutiné kelepaa husuró betere kaae erapó. 16 Tépatei, mepaae so whi̧ de Talepaae kisipa feteyóló wapa, ti ai husiró betere ala kuti kaae da̧ae fótu beterapó. 17 Tale a̧ta, mo Kepetóró beterapó. Talené ama Kepe betere tikimó me alané dokoni, teraae fóló ha̧le beterapó. 18 Mió kutiné kelepaa husirénire so whi̧ da̧paae Talené ama ere dȩ wisinaale erótu beterapó. Ai dȩ da̧né kaae tapa, ti mepaae so whi̧né da̧ tua̧mó ai ere ala kelenérapó. Tétu, da̧kélé Talené ama aso kaae beteró̧póló, ama wisiraté fu beterapó. Ti ai dȩ wisi erótu betere Kepeta, Tale a̧tórótipó.

Copyright information for `PPO