2 Corinthians 4

Mo haené aleale wutimó doasi ke bole o̧larape derapóló ere fo

Atérené, Kótóné ama da̧ ko̧leturaalu, tao sóró melale kutó hó̧yóló taaréni, ha̧le dirótu beterapó. Atéturaalu, kikiti kinóló dere alakélé, enénire halei alakélé, kapala dilikitere alakélé, Kótóné fo doróló wȩ́ratere alakélé, da̧né mo dumipó. Ai ala ini, Talené ama mo fo yó mótu beterapóló, so whi̧né hosaamó só̧póló, Kótóné keletómó mo ha̧keamó erótu beterapó. Da̧né i yó mótu betere fo wisitamo mepaae so whi̧né wosaairetei hapóluyóló husuró betepa, ti aita mo ti aluyaaire so whi̧ ai ape. Ti mió i alimó tȩteróló kaae tare kapala kótóné Talepaae kisipa tiki tirénire so whi̧né ai fo wisi tua̧mó ere dȩ wisinaale kelao̧sóró, atimané kisipa hapóluróló husiralepó. Ti aita ha̧le mei, kale fo tua̧mó Kótóné aso kaae betere whi̧ Kerisoné ere dȩ wisinaale kelao̧sóró erapó. Ti noatepae, da̧né i yó mótu betere fota, da̧tei doi sóró horótu dumi, Yesu Keriso a̧ Talepóló ama doi sóró horótu beterapó. Atérené da̧ Yesuné ala eróturaalu, dia̧ tao sóró diaao̧ kutó diratere whi̧rape i betere ape. Ti noatepae, “Diliki tua̧mó dȩyó fae,” yale Kótónétóró da̧né hosaa tua̧paae dȩralepó. Ai dȩta, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso a̧tóró ereteiné da̧né a̧ kaae tapa, ti Kótóné ama ere dȩ wisinaale kisipa enérapó.

Tépatei, ai bope deté wale ke bole o̧larapeta, mo haené aleyale wutirapemó deró beterapó. Ti fea ala da̧ tua̧mó kaayóló dumi, Kótóné ama fotoko̧ da̧ tua̧paae su̧ratepa dapóló, so whi̧né kisipa yó̧póló erapó. Kotere tiki doko̧ sekȩi ala da̧paae erótu betepatei, ai alarapené da̧ haepaae deróló, mo ti só derótimipó. Da̧ noa ala yaalorópóló ko̧ló ko̧ló epatei, da̧né kisipa mo ti fomaake inipó. Talené ala erateremó, da̧paae susupui ala erótu betepatei, Talené da̧ taaló bitini, tao su beterapó. Mepaae so whi̧né da̧ só deróló dorótu betepatei, mo ti dorótimipó. 10 Yesu a̧ kepaaróló beterale fotoko̧ da̧ tua̧mó mupa so whi̧ feané ha̧keamó koló̧póló, a̧ suka̧le ala da̧né tikimó mupa kutu beterapó. 11 Ti noatepae, sukuni da̧ betere whi̧rape Yesuné ala erateremó da̧ dóló aluranépatei, ama betere bete da̧né mo tó tikimó mupa so whi̧né ha̧keamó koló̧póló, yó maté kutu beterapó. 12 Ti Talené ala erótu betereteiné sukutere ala da̧ tua̧mó mupatei, dia̧ tua̧móta, mo ti betere bete moleteiné dia̧ mo beterapó.

13 Asȩmó i fo erapó.

“Talepaae kisipa tirale betené ya̧lo ai fo yalepó.”
Ai fo yale whi̧ a̧ kisipa tiki tirótu yale kaae, da̧kélé atéru, dia̧paae i yó mótu betere ape.
14 Tale Yesu kepaarale sekȩ́né a̧ kepaarótu yale kaae, da̧kélé kepaaróló a̧ betere tikimó a̧tamo touróló beta̧mó beteraalopóló kisipa mutapó. 15 Da̧né dia̧ tao su betere alata, dia̧ mo wisiyóló beteró̧póló kisipa mutu du beterapó. Até dereteiné, Talené so whi̧ hamokoróló ha̧le tao siré fóló, mo ti fakeraalopó. Atéturaalu, ai so whi̧ atimanémo, Kótópaae mo kée dere fo dekéró yó tapa, ti mo kae dȩ fa̧ane Kótóné doi doasi saalopó.

16 Atéyaalopóló kisipa mutu, da̧né ditere kutó fomo duraalu taaraalomeipó. Da̧né mo tó tikita, do deté fu beteretei, da̧né kepe tua̧paae ti betere doko̧ kisi whi̧ aleraté fu beterapó. 17 Ti noatepae, da̧paae erótu betere sekȩi alarapeta, ha̧leke sukamó maaté muaaireteiné da̧né su̧mó belenérapó. Ai sekȩi alarapenétei, take nalo mo ti muó tawaaire dȩ wisinaale da̧paae eraalopó. Ai eraaire ala wisi kolósu, mió su betere sekȩ kolósu depa, mo ha̧le o̧la ao̧rapó. 18 Atéreteiné da̧ta, da̧né kelené kelere o̧la kaae tani, kelenire o̧la kaae tarapó. Ti noatepae, kelené keletere o̧lata, mo ha̧leke sukamó maaté muaalotei, kilinitere o̧lata, ti mo ha̧le muótóró tawaalopó.

Copyright information for `PPO