2 Corinthians 5

Da̧ mo ti betaaire be hepen-mó erapóló ere fo

I haemó da̧ betere kapala furu be fisikó fupa, ti me o̧la meipó. Ti noatepae, mo ti be Kótóné da̧mó hepen-mó tȩnó beterapó. Ti ai beta, mo whi̧né naasené tȩnipó. Ai bepaae faai da̧ i haemó ha̧le bitu, mo kuti derótu dere kaae, hepen bemó tȩne be atéró dera̧née yóló doasi kisipa mutu beterapó. Ti atei kuti deratere be dȩmó, mepaae whi̧né da̧ tiki daapi ha̧lepa kelaalomeipó. Da̧ i haemó kapala furu bemó bitu, sekȩi ala beleté furaalu, i be taaróló fenée yóló doasi kisipa mutu beterapó. Ti da̧ daapi ha̧le betaai kisipa muni, da̧ betaaire hepen beta, kuti derótu dere kaae deranée du beterapó. Téturaalu, mo ti betere alané sukutere ala o̧la kaae nó deróló, ama tikitóró alée faalopó. Kótóné da̧ atéró aleyóló beteró betereteita, ti i bope yale mo ti betaaire tiki wisi saalopóló kisipa mutu erapó. Ti aita, nalopaae eraaire ala mo turó saalopóló kisipa muó̧póló, Kótóné da̧paae Dȩi Kepe Wisi melalepó.

Térené, da̧ i haemó mo tó tikitamo ha̧le bitu, Taletamo beta̧mó bitinipó. Atépatei, take nalo Taletamo beta̧mó betaaire ala da̧né diriyóló kisiparu whaaliani, betere doko̧ da̧né kisipa tiró beterapó. Da̧ mió i betereteita, kelené keletere ala sya furaalu ini, tuȩ́ tiki tiratere ala sya foleteiné beterapó. Da̧ i daale tiki taaróló, Taletamo beta̧mó betaaire kisipa mupatei, ai ali sókó waai teópa, da̧ wisi kisipatamo kaae taté fu beterapó. Ti nalopaae ai ala mo eraalopóló kisipa mutu, da̧ halaainé beterapóló i dere ape. Térapa, da̧ i betere tikimó ó kae tikimó betepakélé, me o̧la meipó. Ti Tale a̧ kisipa felé yaaire ala beta̧ da̧né doasi ketekȩ buóló du betenérapó. 10 Ti noatepae, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso so whi̧ taleyaai betere tikimó betepa, da̧ so whi̧ fea taleyó̧póló, beta̧ beta̧ yóló daaneta yaalopó. Atépa, da̧né yale ala fea ha̧keamó taleyaalopó. Atéturaalu, da̧ mo i tiki daayóló bitu yale wisi alamó, ti wisi dupu melóo, ho̧ko yale alamó ti dowi dupu melóo, yaalopó.

So whi̧ró Kótótamo bóe fióló beta̧mó beteratere ala

11 Térapa, so whi̧ feané du betere alamó Talené kwia melaairetei ha̧sókó feni, mo yaalopóló da̧ wituraalu, so whi̧paae dowi ala taaróló, tuȩ́ tiki feteyae yóló, dotopo du beterapó. Ti da̧ betere alata, Kótóné mo ha̧keamó kelerapó. Atére kaae, diaao̧kélé da̧ etei kaae whi̧ beterapóló diriyóló kisipa eranée du beterapó. 12 Da̧né dia̧paae i dere fota, diaao̧ da̧ dukiró̧póló dumitei, da̧né du betere ala kilitu, dia̧ ha̧i yó̧póló dapó. Tétu, hosaa tua̧mó ere ala kilini, tó tikimó ere ala kilitu betere whi̧rapené da̧ erateremó, atimapaae tokó̧ melaaire fo i dere ape. 13 Da̧tamo topo doyóló keyaa fole whi̧rape ao̧pa, ti Kótóné ala eróturaalu dapó. Motamo wisi kisipa mole whi̧rape ao̧pa, ti dia̧ tao saairaalu dapó. 14 Da̧né i du betere ala feata, Kerisoné ama yaala sókó fole ala wisiné da̧ ketekȩ bulatepa dapó. Ti noatepae, so whi̧ mo fea tao saai beta̧ whi̧tóró suka̧lepó. Téturaalu, ama so whi̧kélé fea a̧tamo beta̧mó suka̧lepó. 15 Ti so whi̧ fea tao saai a̧ suka̧le alata, betere so whi̧ maaté wisiyóló betaaire ala ini, atima tao saai sukó̧ló kepaayale sekȩ́né ama kisipa mole ala beta̧ eró̧póló yalepó.

16 Atérené da̧ mió i alimó kaae sóró bitiré furaalu, mepaae so ó whi̧ i haemó mole kisipa sya fóló, etei kaae so whi̧ beterapóló da̧né tale dumipó. Ti taketa, da̧né i haemó mole kisipa sya fóló, da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Keriso atéró tale yaletei, mió da̧né momó kae dumipó. 17 Térapa, mepaae so whi̧ Keriso tua̧mó betepa, ti ai so whi̧ Kótóné kisi kaaróló beteró beterapó. Atétere alata, take betale ala mo ti kemeróló, mió kisi ala tua̧mó ai betere ape. 18 Atéró beteratere ala feata, ti Kótó beteremó kaayóló walepó. Da̧ró Kótótamo bóe du betaletei, Kótóné Keriso sukó̧póló maleteiné bóe firóló touralepó. Atére kaae, mepaae so whi̧kélé Kótótamo bóe fiyóló dua betere ala da̧paae malepó. 19 Aita ha̧le mei, i haemó betó mole so whi̧né Kótótamo bóe du betepa, Kerisopaae erale alané atima yale dowi alamó Kótóné kwia melaai yaletei taaróló, bóe firalepó. Tétu, Kótóné so whi̧tamo bóe fiyóló beta̧mó beteratere fo yó maté kwȩyó̧póló, da̧ sóró beteralepó. 20 Atérené, mió da̧ Kerisoné ama fo eratere whi̧rape i betere ape. Dia̧ so whi̧ Kótónétamo bóe fiyóló touyóló betaaire fo ama dia̧paae yaalopó yale kaae, “Kótótamo bóe fiyóló betae,” yóló Kerisoné doimó da̧né dia̧paae dirii ma fo i dere ape. 21 Yesu dowi ala inire whi̧tei, Kótóné a̧ dowi ala dere whi̧ ao̧ralepó. Ti aita ha̧le ini, da̧ Yesu Keriso tua̧mó betepa, Kótóné ama so whi̧ donoraaire ala dokonótu, da̧ mo donoi so whi̧ aleróló beteralepó.

Copyright information for `PPO