2 Corinthians 9

Kótóné kae beteró betere so whi̧ tao sae yóló, deté wale fo wosóló, yaaire ketekȩ dia̧ bunipakó, ya̧lo dia̧paae momó yaaloé. Ti so whi̧ tao saai diaao̧ bole ketekȩ ya̧lo mo wisiyóló kisiparapó. Dia̧ ai ala yaai doasi ketekȩ boleteiné take kemeyale ba fomó kaae sóró, dia̧ dukiróturaalu, Masedonia hae kwiamó betó mole so whi̧paae dia̧ Akaia hae kwiamó betó mole so whi̧mó ha̧le melaairemoni deraai du beterapó fo ya̧lo deté kwȩalepó. Ai fo woseturaalu, ai be huluamó betó mole so whi̧ atimanékélémoni deraai hosaa tukalepó. Diaao̧ ha̧le matere alamó da̧né dia̧ dukirótu betere fo bete muni nisiyao̧sóró, kale bope yale sore norapepi aipaae dotonatapó. Ya̧lo atimapaae, dia̧ donoróló betepa kelaalopó yale fo dia̧ tua̧mó motóró epa koló̧póló yae. Ti noa yao̧sóró dumipó. Mepaae Masedonia whi̧rape ȩtamo wouraalu, dia̧ donoróló bitinipa kilitu, da̧né dia̧ dukirale fo kapala irapó deremó, da̧kélé dia̧kélé mo doasi hale yao̧sóró dapó. Téyao̧sóró, kale norape atimapi folosóró dia̧ beterepaae dotonatepa wisirapóló kisipa mutapó. Ti noatepae, diaao̧ hamokoróló ha̧le melaalopó yalemoni deróló kemeró̧póló kisipa mutu i dere ape. Ai ala depa, ti sȩteremó dei kisipatamo meni, wisi kisipatamo hamokoróló ha̧le melaalopó.

Ha̧le matere alata, kutómó o̧la wae dekéró bilitu dere kaae dapó

I dere fo wosóló kisipa muae. Mepaae whi̧né o̧la wae sawa tóróti bilitepa, ti o̧la sere alimókélé sawatóró saalopó. Mepaae whi̧né o̧la wae dekéró bilitepa, ti o̧la sere alimókélé mo dekéró saalopó. So whi̧ doko̧ beta̧ beta̧ sȩtepa dei kisipatamo meni, atima kisipané meteró melaai depa, ti ai su̧tóró meló̧póló yae. Ti noatepae, hosaa tua̧mó hȩkesetamo matere whi̧ Kótóné mo hȩkeserapó. Atétu, Kótóné hamokoróló ha̧le tao sere ala dia̧paae su̧ratepa, betere doko̧ fea dia̧ mepaae noa kaae wisi ala yaai depa, ti me o̧la ya̧ya̧ni, mo su̧mó enérapó. Asȩmókélé i fo kaae erapó.

“Ama wisi wisi o̧la yoleale yóló betó mole so whi̧mó a̧liralepó.
Ama so whi̧ tao sóró donoratere alakélé kemeni, ha̧le yótóró tarapó,” erapó.
10 O̧la waeró mo nokolebred otamo matere Kótóné diaao̧ biliyaaire o̧la wae fakeróo, o̧la u̧lumétepa dekéró sóo dere kaae, Kótóné so whi̧ tao sóró donoratere alané du wisikélé diaao̧ mo ti fakeróo yaalo ai ape. 11 Téturaalu, diaao̧ kae kae ala duraalu, mepaae so whi̧ hamokoróló tao só̧póló, Talené dia̧ mo su̧raalo ai ape. Dia̧né atéró ha̧le matere o̧la da̧némo sóró kale yoleale so whi̧mó matepa, Kótópaae atimané mo kée fo yaalopó.

12 Kótóné so whi̧ tao sóró diaao̧ ai eratere alata, atima ya̧ya̧tere o̧la mótua dapó. Ai maaté mei, Kótópaae doasi kée dere fokélé wȩi kaae fa̧ayóló felée fu beterapó. 13 Diaao̧ atéró Talené ala eróturaalu, mepaae so whi̧ tao sóró erótu betere ala mepaaené kilitu, ita Kerisoné fo wisi sya fóló ao̧mó bituraalu, hamokoróló tao sere ala da̧paaekélé, mepaae so whi̧paaekélé, eratepa kelae yóló, Kótóné doi hale horaalopó. 14 Kótóné hamokoróló tao sere ala dia̧ tua̧paae fa̧anó betereteiné Talepaae momaturaalu, atimané hosaa mo turó dia̧paae muóló yaalopó. 15 Kótóné hamokoróló ha̧le meló betere ala wisinaale mo whi̧né etérapóló bete turó tokó̧ló enénipó. Atéreteimó, a̧paae mo kée fo du betae!

Copyright information for `PPO