Acts 6

Wȩikeró whi̧rape sóró beterale fo

Atéyale sukamó, Talepaae tuȩ́ tiratere whi̧rape mo dekéró faketé felepó. Até duraalu, aimó betó mole Krik fo bole Juda whi̧rapené Hibru fo bole Juda whi̧rapepaae o̧la taleturaalu, wisiyóló a̧li dumipóló alale su betalepó. Atéró duraalu, dia̧ Hibru fo bole wulia sorapemó betere doko̧ fea nokole o̧la su̧mó a̧liróló móturaalu, da̧ Krik be fo bole wulia sorapemó meni dere-a, noatepa de yalepó. Atétepa, kale 12aposel whi̧rapené mepaae Keriso so whi̧rape feapaae toura̧le ape yóló touró betepa duraalu, “Nokole o̧la tale yóló a̧liratere kutó diaai, Kótóné fo yó matere ala sisópaae erateretei wisinipó. Térapa, norape-ó, dia̧ tua̧mó betó mole whi̧rapekó fopeyóló, Dȩi Kepe Wisi fa̧anu fosó fosói kisipa mole wȩikeró whi̧rapekó sóró beterae. Atétepata, ti ai kutó atimané tȩteróló kaae tawó̧póló atimané naase tua̧mó mulaalopó. Atéróló da̧né diyaaire kutóta, ti so whi̧ tao suraalu moma dere ala yóo, Tale Kótóné fo yó melatere ala yóo, yaalo ai ape,” yalepó.

Atéró ai whi̧rapené dere fo so whi̧ feané wosóló mo wisirapóló kisipa mualepó. Atéró so whi̧ feané fopeyóló, Stipen sóró beteralepó. Ai sekȩ́ta, Dȩi Kepe Wisi fa̧anu tuȩ́ tiki tiró betere whi̧pó. Atéró sóró beterale whi̧rape ti etérópó. Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Antiok be whi̧kó Nikolas atima atéró sóró beteralepó. Nikolas a̧ta Juda whi̧ meitei, Juda whi̧rapené dere ala sya fu betere whi̧pó. Téró, kale so whi̧né ai whi̧rape dapesó fólóaposel whi̧rapené naase tua̧mó mulalepó. Atétepa, ai whi̧rapené atima tikimó naase mulóló Talepaae moma eralepó.

Ai ala yale tikimó, Kótóné fo hae kwia feapaae yó melaté fóló fakeralepó. Jerusalem be hulua tua̧mó Talepaae tuȩ́ tiki tiratere whi̧rape mo ti fake duraalu, so whi̧mó momaratere whi̧rape atimakélé, mo fea tuȩ́ feteyóló tiróturaalu, kale fo wisi wosóló Yesupaae kisipa tiratere ao̧mó betalepó.

Stipen tawóló fo teka̧le fo

Téró, kale sekȩ́ Stipen Kótóné ama ko̧lené sukutu ha̧le tao sere alaró Talené fotoko̧tamo a̧ tua̧mó fa̧anepó. Téturaalu, mo doasi kelemei alaró sira yaai dere alatamo so whi̧ fea kuamó erótu betalepó. Atétu betepa, mepaae whi̧rape Stipen-tamo bóe dóló fopaae butu, a̧ só deratere fo yalepó. Ai whi̧rape atimané fo wosetere be doita, wae sóró kutó diratere whi̧ betere ala taaróló atima ko̧leaané ha̧le betó mole whi̧rapené fo wosetere bepó doi mulapó. Ai whi̧rape atima wale tikita, Sairin be hulua whi̧kélé, Aleksandria be hulua whi̧kélé, Silisia hae kwiamó betó mole whi̧rapekélé, Esia hae kwiamó betó mole whi̧rapekélé, atérópó. Ai fakerape atimané be huluata kae kaetei, Juda fakepó. 10 Atéyaletei, Stipen-ta Dȩi Kepe Wisi fa̧anu fosó fosó yóló du betere fomó, u whi̧rapené dowi kisipa mutu du betere foné atimané a̧ só deraairetei mo su̧nipó.

11 Atéteremó, Stipen só deraaire tu̧ kikituraalu, atimasisi kemei mepaae whi̧rapetamo fo dokóló etei kaae kapala fo yaalopa siépe yalepó. “Ai whi̧né Kótókélé, Moses-né ere fokélé, doka doka yóló bóe duraalu, faletere fo depa, da̧né wosalepó yae,” yóló, sȩ yalepó.

12 Atéró, so whi̧paaekélé, Moses-né asȩre fo yó matere whi̧rapepaaekélé, whi̧ disirapepaaekélé, Stipen-tamo fopaae buó̧póló, sesemeratere fo deté kwȩyalepó. Atéró, kale whi̧ Stipen tawóló só fóló fo tokó̧ló tale dere whi̧rapené naase tua̧mó mulalepó. 13 Atéró daaló bitu, kale kapala fo yóló só deraai kisipa mutu betere whi̧rapené duraalu, “I sekȩ́néta suka fea kale yóló muló betere fokélé faleyóo, Kótóné ama kae tȩnó betere moma dere bekélé doróló doka doka yóo, deté kotapó. 14 Téturaalu, etei kaae fokélé depa da̧né wosalepó. Nasaret whi̧kó Yesuné i be fisikóló doróo, Moses-né asȩre mara mole fo da̧paae matepa, da̧né sya fu betere alakélé doróo, yaalopó depa, da̧né wosalepó,” yalepó.

15 Téró, ai wóló betó mole fo tokó̧ló taletere whi̧rapené kale sekȩ́ Stipen kikéyóló kaae tawalemó, ama kelepaaensel-rapené kelepaa kaae daalepó.

Copyright information for `PPO