Hebrews 4

Kótóné so whi̧ sa̧a nó̧póló tukóló muló betere be dȩ mulapóló ere fo

Ti Kótóné ama so whi̧ sa̧a nóló biti̧ wó̧pólópó ere fo kemeni, ha̧le mulapó. Atérapa, ai tua̧paae biti̧ faairetei da̧ ha̧sókó fao̧sóró, witamo hotowaró kaae tawae. Ti noatepae, mené atima Juda fake so whi̧paae yó melale fo wisi da̧paaekélé yó melalepó. Atimané ai fo wosóta yaletei, mopóló tuȩ́ tiki tiréni yale betené atima tua̧mó me dukélé olenipó. Ti ai fo mopóló mió tuȩ́ tiki tiró betere so whi̧ da̧ta, Kótóné ama sa̧a nokole tikipaae sókó fu beterapó. Tépatei, kisipa tirénire so whi̧paae Kótóné i fo erapó.

“Atétepa, ȩ fopaae buturaalu, etei dirii fo yóló mulalepó. ‘Ya̧lo sa̧a nóló betere tikipaae atima wóló betókélé mo yaalomeipó,’” erapó.
Take Moses betale alimó Kótóné ai fo mo epatei, sa̧ró haetamokélé, ere o̧la o̧lakélé, fea Kótóné ama aleyóló kemerélipakalepó.
Ti noatepae, wȩike be dȩmó Kótó a̧ sa̧a nale fo mepaae asȩ tua̧mó eretei dosa̧atepa tuȩ́nérapó.

“Kótóné ama diyale kutó fea kemeróló, wȩike be dȩmó ti a̧ sa̧a nalepó,” erapó.
Kale yale fo momó i dapa, wosae.

“Atima ya̧lo sa̧a nóló betere tikipaae wóló betókélé mo yaalomeipó,” erapó.
Atére betené mió mepaae so whi̧ sa̧a nóló betaalopóló, i bopetu betere tua̧mó sókó fóló betenérapó. Ti take betale so whi̧ Talené fo wisi mené yó matepa wosetua yaletei, ai fo ao̧mó sukó̧ló bitini, tikitu betaleteiné sa̧a nóló betere ala tua̧paae sókó fenipó. Atéró bitiré fóló, mepaae ba forape keme itikimó, ti Kótóné be dȩ kae da̧le mulóló, miópó doi mulóturaalu so whi̧paae i fo yae yóló, Depit-paae ipakalepó.

“Mió ama fotamo wosetepa, ti diaao̧ hosaa ta̧yóló dowa̧ae fu betao̧sóró yae,” erapó.
Ti noatepae, Josuané Talené so whi̧ sa̧a nalóló beterólua̧sóró, ti nalo me be dȩmó Kótóné sa̧a nóló betaalopó fo ua̧meipó. Atérené Kótóné ama kutó kemeróló a̧ sa̧a naleteita, take ama so whi̧ sa̧a nóló beteraaire alamó kisipa mutu ereteiné, dia̧ ai sa̧a nóló betere ala tua̧paae biti̧ fenérapó. 10 Ti noatepae, Kótó a̧ ama kutó diyóló kemeróló, sa̧a nóló bitu yale kaae, mepaae so whi̧ de Kótóné sa̧a nóló betere tikipaae sókó fupa, ti so whi̧kélé atimané ditere kutókélé taaróló, sa̧a nóló ha̧le betenérapó. 11 Atérapa, atima Kótóné fo tukóló dowa̧ae fu betere ala sya furaalu, da̧kélé dée nao̧sóró, ai sa̧a nóló betere tikipaae ketekȩ buóló sókó faalopa siépe.

12 Ti Kótóné fota, beteró betere fotoko̧tamo fa̧ayóló mo su̧rapó. Ai fota, tamo fakeró fosó daale bóe dele sepakené fosókélé mo teraae falapó. Atéru, whi̧né asoró kepetamo tua̧mó tekeyóló sonaae fóo, diri tamo olekereteikélé tua̧mó tekeyóló sonaae fóo, dua dapó. Atérené whi̧né hosaa tua̧mó ere alaró mole tuȩ́ tikitamo, Kótóné ai fonétei ka̧ae kolóló talenérapó. 13 Kótóné aleyóló muló betere o̧la o̧la fea ama keletómó hiró bitini, mo fopa ha̧keamó mulapó. Atére sekȩ́né keletómó, da̧né du betere ala fea mo beta̧kélé hiraalomeipo.

Yesuta Talepaae momaratere topo whi̧ beterapó ere fo

14 Da̧ tao sóró momarótu betere doasi topo whi̧ Kótóné naalema Yesu a̧ sa̧ tua̧mó fóló hepen-mó beterapa, ama fo wisi da̧né wosóló mopóló a̧paae tuȩ́ tiki tiratere ala taaréni, mo ti tiró betae. 15 Ti da̧ta, mo hae whi̧ betereteiné mepaae sekȩi ala ó dowi ala yó̧póló su̧ supa, diriyóló daayaaire fotoko̧ mo bunipó. Tépatei, da̧mó momarótu betere topo whi̧né ai alarape fea ama hosaamó suraalu, da̧ tao senérapó. Ti mió da̧paae i wou betere sekȩ ó dowi ala yó̧póló, su̧ sere ala fea a̧paaekélé wua yalepó. Téyaletei, a̧ dowi ala mo beta̧kélé inipó. 16 Atérapa, da̧paae sekȩi ala wale sukamó da̧ ko̧leturaalu, ama tao só̧póló hamokoróló ha̧le tao sere ala tȩteróló kaae tare tikipaae faaire wini, halaainé faalopa siépe.

Copyright information for `PPO