Hebrews 5

So whi̧mó Talepaae momaratere topo whi̧ sóró beteraai, whi̧rape fea fopeyóló beta̧ whi̧tóró sóró beterótua dapó. Ai whi̧ta, so whi̧ró Kótótamo tua̧mó bitu, so whi̧né yale dowi ala Kótóné tokó̧ló aluró̧póló, simó suku̧laa dalatere alaró ha̧le matere alatamo dua dapó. Ti ko̧ló ko̧lóru, kó̧paae fole so whi̧ da̧ tao saai ai tua̧ whi̧ a̧kélé hae whi̧tóró ereteiné naameyóló mo dua bitu enérapó. Ti a̧kélé dowi ala dere whi̧ beterapóló kisipa mutu, ama yale dowi alapi Talené wisiró̧póló, simó suku̧laa dalóo, nalo ti mo so whi̧né dowi ala wisiró̧póló suku̧laa dalóo, dua dapó.

Mepaae whi̧ momatere topo whi̧ betaai doi sere alata, ama ko̧leaané enénitei, Kótóné Eron-paae ape yóló momaratere topo whi̧ sóró beterótu yale kaae, Kótónétóró ai whi̧ sóró beteranérapó. Atére kaae, Keriso a̧ doasi doi saai kisipa mutu, amatei momaratere topo whi̧ bitinipó. Téni, Kótóné a̧paae duraalu,

“Ya̧ta, ya̧lo naalepó. Ȩta, mió naao aya alée fulapó,” erapó.
Ai fo kaae, me asȩ tua̧mó i fo dapó.

“Melkisedek a̧ momaratere whi̧ bitu deté fele ala naao tȩteróló kaae taru, momatere ala ha̧le yó taté fu beteró̧póló, ya̧lo ya̧ sóró i beteratere ape,” erapó.
Yesu i haemó bitiré fele sukamó, a̧ sinao̧sóró tao saaire sekȩ́paae me sukamó a̧ wole yóo, me sukamó a̧ tao sae yóló moma fakeyóló yóo dua yalepó. A̧ atéró Tale ao̧mó sukó̧ló betaleteiné ama erae yóló kematere moma Kótóné wosóló, mo eralepó. Ti a̧ Kótóné naalema bitutei, sekȩ ha̧le beleté feleteiné Kótó ao̧mó sukó̧ló betere ala mo asane felepó. Ai ala deté fóló, a̧ momaratere whi̧ wisi biti̧ felepó. Atétu, ama fo wosóló eratere so whi̧ fea aluni, mo ti betó tanó̧póló, tao su betere bete tale alée felepó. 10 Ti aita ha̧le mei, Kótóné a̧paae duraalu, “Melkisedek-né deté fele ala tua̧mó ya̧ momatere whi̧ beteratapó,” yale betené yalepó.

Talené ala taaróló sisópaae eratepa mo wió yae dere fo

11 I bopeyale alarape dekéró moletei dia̧paae ua̧mó, ai fo bete diaao̧ wosaaire hapólureteiné, dia̧paae yaairekélé dirirapó. 12 Ita mo fo dapó. Dia̧ mo take kaae sóró Kótóné ama bete mole fo woseté waleteiné, mió dia̧ Kótóné fo yó matere whi̧rape mo su̧mó bitua̧pó. Até ua̧tei, ama bete mole fo dia̧ tuȩ́ inipa, take kaae sóró yó malepaae fesaae fóló, mené dia̧ momó yó manérapó. Dia̧ dirii o̧la naaire su̧ni, keteirape mo awa̧tóró naai ekȩletu dere kaae erapó. 13 Mepaae so whi̧ de awa̧tóró ekȩleyóló nuku betepa, ti ai so whi̧ mo ketei kaae bitu, Kótóné mo donoi ala erateretei tuȩ́ni, ko̧ló ko̧lórapó. 14 Tépatei dirii o̧lata, disire so whi̧né nó̧póló muló beterapó. Atére so whi̧ ti Talené fo wosetere doko̧ fea ama alatóró eró tareteiné asa duraalu, dowi alaró wisi alatamo su̧mó ka̧ae kolóló, talenérapó.

Copyright information for `PPO